Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι Eγώ ο ίδιος Eίμαι Συγγραφή: Ζαφείρογλου Αναστ. Βασίλειος (24/03/2018)

αναρτήθηκε στις 24 Μαρ 2018, 2:17 μ.μ. από το χρήστη Βασίλειος Ζαφείρογλου   [ ενημερώθηκε 7 Απρ 2018, 12:27 μ.μ. ]
  Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου,  ότι Eγώ ο ίδιος Eίμαι 


 Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε φάνηκε στους δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμμαούς. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι αυτός που συμπορευόταν μαζί τους δεν ήταν άλλος από τον αγαπημένο τους Κύριο. Μόνο όταν ευλόγησε και έκοψε τον άρτο ανοίχθηκαν τα μάτια τους, γνώρισαν ότι είναι ο Ιησούς αλλά αμέσως ο Κύριος έγινε άφαντος.


Λουκάς 24:25-31 - Φίλος

«Κι αυτός είπε σ' αυτούς: Ω, ανόητοι και βραδείς στην καρδιά

στο να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες· δεν έπρεπε ο Χριστός

να τα πάθει αυτά, και να μπει μέσα στη δόξα του; Και αφού άρχισε

από τον Μωϋσή και από όλους τούς προφήτες, τους εξηγούσε τα

γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές.

Και πλησίασαν στην κωμόπολη, όπου πορεύονταν· κι αυτός προσποιούταν ότι

πηγαίνει πιο μακριά. Και τον παρακάλεσαν επίμονα, λέγοντας:

Μείνε μαζί μας, επειδή πλησιάζει το βράδυ, και έκλινε η ημέρα.

Και μπήκε μέσα για να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε μαζί τους στο

τραπέζι, παίρνοντας το ψωμί, ευλόγησε, και αφού έκοψε, έδινε σ'

αυτούς.Και διανοίχτηκαν σ' εκείνους τα μάτια, και τον γνώρισαν·

κι αυτός έγινε άφαντος απ' αυτούς».

 

Μια ερώτηση εγέρθηκε μέσα στις καρδιές τους :

Λουκάς 24:32 - Φίλος

«Και είπαν αναμεταξύ τους: Δεν καιγόταν μέσα μας η καρδιά μας,

όταν μας μιλούσε στον δρόμο, και μας εξηγούσε τις γραφές;»

Μήπως και εμάς μας μιλάει ο αναστημένος Κύριος μέσα από τον Λόγο Του αλλά δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι θέλει να μας πει, γιατί οι σκέψεις μας είναι μπερδεμένες με το σαρκικό φρόνημα μας, και δεν είμαστε σε θέση να ανάψει την φωτιά της αλήθειας Του μέσα μας.

Πιθανόν η απογοήτευση ήταν εκείνη που είχε απομακρύνει τους δύο μαθητές από την παρέα των μαθητών στην Ιερουσαλήμ που και εκείνοι με τη σειρά τους ήταν κρυμμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων.

Όμως τώρα οι δύο μαθητές είναι σίγουροι ότι έχουν δει τον Κύριο και επέστρεψαν αμέσως στην ομήγυρη των μαθητών. Έπρεπε να συμμεριστούν την θαυμαστή φανέρωση που τους έγινε και με τους άλλους μαθητές και συνοδοιπόρους.


Λουκάς 24:33-35 - Φίλος

«Και αφού σηκώθηκαν την ίδια εκείνη ώρα, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, και βρήκαν τούς έντεκα, και εκείνους που ήσαν μαζί τους, συγκεντρωμένους, οι οποίοι έλεγαν, ότι: Πραγματικά, ο Κύριος αναστήθηκε, και φάνηκε στον Σίμωνα. Κι αυτοί διηγούνταν τα όσα συνέβηκαν καθ' οδόν, και πώς γνωρίστηκε σ' αυτούς ενώ έκοβε το ψωμί».


Φέρε την αληθινή μαρτυρία σου εκεί που είναι μαζεμένοι αυτοί που αν και λίγοι εκζητούν τον Κύριο τους. Προς έκπληξη σου θα ακούσεις και άλλες μαρτυρίες και ομολογίες που θα στηρίξουν την πίστη σου και σε άλλα αληθινά γεγονότα.

Αυτός που μετά την Ανάσταση Του φανερώθηκε σε διάφορους μαθητές, είχε σαν σκοπό να συγκεντρώσει όλους αυτούς που παρέμειναν κοντά στους πειρασμούς Του αλλά τώρα ήταν διασκορπισμένοι.

Πριν το θάνατο Του ήταν Αυτός ο Καλός Βοσκός που με τον γλυκό και άγιο Λόγο Του συγκέντρωνε γύρω Του τα προβατάκια Του. Τα προβατάκια αυτά γνώριζαν την φωνή Του και τον ακολουθούσαν όπου αν πήγαινε. Αλλά ο Κύριος τους είχε πει :

Ματθαίος 26:31-31 - Φίλος

«Τότε, ο Ιησούς τούς λέει: Όλοι εσείς θα σκανδαλιστείτε με μένα αυτή τη νύχτα· επειδή, είναι γραμμένο: «Θα χτυπήσω τον ποιμένα, και τα πρόβατα του ποιμνίου θα διασκορπιστούν»·»

Τώρα μετά την Ανάστασή Του ο Καλός Βοσκός έρχεται πάλι να μαζέψει τα πρόβατα Του και να τα ελευθερώσει από τον φόβο και την σύγχυση του διασκορπισμού.

Είναι έτοιμες οι καρδιές τους να ακούσουν τον ίδιο Λόγο που τους καθάριζε και τους αγίαζε και τους έκανε «σαν Έναν άνθρωπο» (Ιωάννης 13:10-11, 15:3-4,7-8, 17:13-15, 16-22)


Λουκάς 24:36-43 - Φίλος

«Και ενώ μιλούσαν γι' αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον τους, και λέει σ' αυτούς: Ειρήνη σ' εσάς. Και εκείνοι, ενώ εκπλάγηκαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Και τους είπε: Γιατί είστε ταραγμένοι; Και γιατί ανεβαίνουν συλλογισμοί στις καρδιές σας; Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι Εγώ ο ίδιος  Είμαι·  ψηλαφήστε με και δείτε· επειδή,  ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως βλέπετε εμένα ότι έχω.  Και αφού το είπε αυτό, τους  έδειξε τα χέρια και τα πόδια. Και ενώ αυτοί, από τη χαρά, ακόμα απιστούσαν και θαύμαζαν, είπε σ' αυτούς: Έχετε εδώ κάτι φαγώσιμο; Και εκείνοι έδωσαν σ' αυτόν ένα μέρος από ψημένο ψάρι, και ένα μέρος κηρήθρας από μέλι.Και καθώς τα πήρε, έφαγε μπροστά τους».

Οι μαθητές είχαν γνωρίσει τον Ιησού πριν την Σταύρωση Του και μάλιστα γνώριζαν ότι είναι ο 'Ανθρωπος με σάρκα και αίμα που όμως εξήλθε από τον Πατέρα και ήλθε στον κόσμο. Ένας αληθινός άνθρωπος που η σάρκα Του είχε την προέλευσή της από τον ουρανό.

Ιωάννης 6:47-51 - Φίλος

«Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Εκείνος που πιστεύει σε μένα, έχει αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα μέσα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος, που κατεβαίνει από τον ουρανό, για να φάει κάποιος απ' αυτόν και να μη πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός, που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει απ' αυτόν τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Και, μάλιστα, ο άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω, είναι η σάρκα μου,που εγώ θα δώσω χάρη τής ζωής τού κόσμου».

Ιωάννης 6:52-56 - Φίλος

«Οι Ιουδαίοι μάχονταν, λοιπόν, αναμεταξύ τους, λέγοντας: Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του; Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε σ' αυτούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν δεν φάτε τη σάρκα τού Υιού τού ανθρώπου, και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή, η σάρκα μου, αληθινά, είναι τροφή,και το αίμα μου, αληθινά, είναι πόση. Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, μένει σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα μ' αυτόν».


Μάχονταν οι Ιουδαίοι αναμεταξύ τους και ανάμεσα τους πολλοί από τους μαθητές, που είχε αποστείλει ο Κύριος, γιατί έκριναν τα πράγματα σύμφωνα με τα φαινόμενα που έβλεπαν και τις ανθρώπινες φήμες που είχαν ακούσει.

Ιωάννης 6:41-42 - Φίλος

«Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, γόγγυζαν γι' αυτόν, επειδή είπε: Εγώ είμαι ο άρτος, που κατέβηκε από τον ουρανό· και έλεγαν: Δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο γιος τού Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα; Πώς, λοιπόν, αυτός λέει ότι, κατέβηκα από τον ουρανό;»


Το ανθρώπινο μυαλό τους δεν είχε φωτιστεί από το Πνεύμα του Θεού και έτσι διαλογίζονταν σύμφωνα με το σαρκικό φρόνημα τους. Δεν είχαν ταπεινώσει το πνεύμα τους μπροστά στο Πνεύμα του Θεού.

Κορινθίους Α' 2:9-16 - Φίλος

«αλλά, καθώς είναι γραμμένο: «Εκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτί δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι' αυτούς που τον αγαπούν». Σε μας, όμως, ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου τού Πνεύματός του·  δεδομένου ότι, το Πνεύμα ερευνάει τα πάντα, και τα βάθη τού Θεού. Επειδή, ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει αυτά που είναι μέσα στον άνθρωπο, παρά μονάχα το πνεύμα τού ανθρώπου που είναι μέσα του; Έτσι, και εκείνα που είναι μέσα στον Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα το Πνεύμα τού Θεού. Εμείς, όμως, δεν λάβαμε το πνεύμα τού κόσμου, αλλά το Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, για να γνωρίσουμε εκείνα που χαρίστηκαν σε μας από τον Θεό. Τα οποία και μιλάμε, όχι με διδαγμένα λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά διδαγμένα από το 'Αγιο Πνεύμα, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός άνθρωπος, όμως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα τού Θεού· επειδή είναι σ' αυτόν μωρία, και δεν μπορεί να τα γνωρίσει· για τον λόγο ότι, ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο. Ενώ μεν ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα, αυτός όμως δεν ανακρίνεται από κανέναν. Επειδή: «Ποιος γνώρισε τον νου τού Κυρίου, ώστε να τον διδάξει;». Εμείς, όμως, έχουμε νουν Χριστού».


Ο Λουκάς παρουσιάζει την γενεαλογία του Ιησού στο ευαγγέλιο του και διατυπώνει παράλληλα και την γνώμη που επικρατούσε ανάμεσα στους περισσοτέρους Εβραίους εκείνων των χρόνων.

Λουκάς 3:23-23 - Φίλος

«Κι αυτός ο Ιησούς άρχιζε να είναι περίπου 30 χρόνων, ο οποίος ήταν -καθώς νομιζόταν- γιος τού Ιωσήφ, του Ηλί,....»

Με λίγα λόγια οι περισσότεροι Εβραίοι δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν για την προέλευση του Ιησού από το Πνεύμα του Θεού και ο μόνος σύμβουλος τους ήταν το ανθρώπινό τους πνεύμα. Το πνεύμα του ανθρώπου συμβουλεύεται και τροφοδοτείται από το πνεύμα του κόσμου και κρίνει σύμφωνα με το φαινόμενο. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν να μην μπορούν να αντέξουν λόγια σταλμένα από τον ουρανό.

Ιωάννης 6:43-46 - Φίλος

«Ο Ιησούς αποκρίθηκε, λοιπόν, και τους είπε: Μη γογγύζετε αναμεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί νά ‘ρθει σε μένα, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με απέστειλε· και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Είναι γραμμένο στους προφήτες: «Και όλοι θα είναι διδακτοί τού Θεού». Καθένας, λοιπόν, που θα ακούσει από τον Πατέρα και θα μάθει, έρχεται σε μένα. Όχι ότι κάποιος είδε τον Πατέρα, παρά μονάχα εκείνος που είναι από τον Θεό· αυτός είδε τον Πατέρα».

Οι άνθρωποι δυστυχώς δέχονται με ευκολία την μαρτυρία των ανθρώπων αλλά δεν έχουν αυτιά να ακούσουν τη μαρτυρία του Θεού για τα «άγια πράγματα»

Ιωάννου Α' 5:9-12 - Φίλος

«Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία τού Θεού είναι μεγαλύτερη· επειδή, αυτή είναι η μαρτυρία τού Θεού, ο οποίος έδωσε μαρτυρία για τον Υιό του. Όποιος πιστεύει στον Υιό τού Θεού, έχει μέσα του τη μαρτυρία· όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, έκανε τον Θεό ψεύτη, επειδή δεν πίστεψε στη μαρτυρία, την οποία μαρτυρία ο Θεός έδωσε για τον Υιό του. Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζωή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του. Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή· εκείνος που δεν έχει τον Υιό τού Θεού, τη ζωή δεν έχει».

Ιωάννης 6:57-58 - Greek/WH

«καθς πέστειλεν με  ζν πατρ καγ ζ δι τν πατέρα

κα  τρώγων με κακενος ζήσει δι' μέ. οτος στιν  ρτος  ξ

ορανο καταβάς, ο καθς φαγον ο πατέρες κα πέθανον

 τρώγων τούτον τν ρτον ζήσει ες τν αώνα».


Όταν ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε στην έρημο των πειρασμών ο Διάβολος του είπε :

Ματθαίος 4:2-4 - Φίλος

«Και αφού νήστεψε 40 ημέρες, και 40 νύχτες, έπειτα πείνασε. Και αφού ήρθε σ' αυτόν ο πειράζων, είπε: Αν είσαι Υιός τού Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Και εκείνος απαντώντας είπε: Είναι γραμμένο: «Μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα τού Θεού».»

Ο Ιησούς ήταν ο άνθρωπος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός δεν ήταν άλλος παρά ο Θεός με μορφή ανθρώπου. Παρ΄ όλα αυτά επειδή «τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο» ήρθε και έζησε σαν ένας άνθρωπος ανάμεσα μας, αφού όπως κάθε άνθρωπος έτσι παραπλήσια και ο Ιησούς μετέλαβε σάρκα και αίμα.

Εβραίους 2:14-14 - Greek/WH

«πε ον τ παιδία κεκοινώνηκεν αματος κα σαρκός, κα ατς παραπλησίως  μετέσχεν τν ατννα δι το θανάτου καταργήσ τν τ κράτος χοντα το θανάτου τουτστιν τν διάβολον

Η λέξη « παραπλησίως» σημαίνει «σχεδόν όμοια, που λίγο διαφέρει».

Ο Ιησούς Χριστός μας λέει η Αγία Γραφή ότι είναι ο Λόγος του Θεού που «εγένετο σάρξ»(Ιωάννης 1:14). Ο Λόγος του Θεού είναι «ο χαρακτήρας της υπόστασης του Θεού» που «μένει στον αιώνα».

Εβραίους 1:3-3 - Φίλος

«αυτός, που είναι το απαύγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας τής υπόστασής του, και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο τής δύναμής του, αφού διαμέσου τού εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά τής μεγαλοσύνης στα υψηλά».

Ιωάννης 3:13-15 - Greek/WH

«κα οδες ναβέβηκεν ες τν ορανν ε μ  κ τοορανο καταβάς,  υἱὸς το νθρώπου*,  Κα καθς Μωϋσς ψωσεν τν φιν ν τ ρήμ οτως ψωθναι δε τν υἱὸν το νθρώπου, να πς  πιστεύων ν ατ χ ζων αώνιον».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες ελληνικές και ξένες μεταφράσεις για ανεξήγητους λόγους έχουν βάλει την προσθήκη - επεξήγηση «ο ων εν τω ουρανώ» που έχουν υιοθετήσει από μετέπειτα χειρόγραφα και που καταστρέφει την σημασία του εδαφίου όπως είναι γράμμενο στο πρωτότυπο αρχαίο ελληνικό χειρόγραφο.

Ιωάννης 3:13-13 - Βάμβας

«Και ουδείς ανέβη εις τον ουρανόν ειμή ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, *ο ων εν τω ουρανώ».

Ιωάννης 3:13-13 - Φίλος

«Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός τού ανθρώπου, *αυτός που είναι στον ουρανό».

Ιωάννης 3:13-13 - Λόγος

Όταν, μάλιστα, στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας, παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Γιος του Ανθρώπου, *που διαμένει στον ουρανό;

Ιωάννης 3:31-33 - Φίλος

"Αυτός που έρχεται από επάνω, είναι υπεράνω όλων· αυτός που είναι από τη γη, από τη γη είναι, και από τη γη μιλάει· αυτός που έρχεται από τον ουρανό, είναι υπεράνω όλων. Και εκείνο που είδε και άκουσε, αυτό δίνει ως μαρτυρία· και κανένας δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Όποιος δεχθεί τη μαρτυρία του, επισφράγισε ότι ο Θεός είναι αληθής".


Αυτό που ο ίδιος ο Ιησούς τόνιζε ήταν ότι  ο Μ ό ν ο ς  που ανέβηκε στον ουρανό ήταν ο Υιός του ανθρώπου που «εξήλθε από τον Πατέρα» και «εκ Πνεύματος Αγίου» γεννήθηκε μέσα στη μήτρα της Μαρίας. Η προσφώνηση «Ο Υιός του Ανθρώπου»αναφέρεται στο ορατό και απτό σώμα του Ιησού, που ξεκάθαρα φαίνεται ότι η προέλευση Του είναι ουράνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ιησούς προυπήρχε σαν άνθρωπος στον ουρανό. Αλλά όπως ο Παύλος γράφει:

Γαλάτες 4:4-4 - Λόγος

«Όταν όμως έφτασε ο προκαθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός το Γιο του, που ήρθε μέσω γυναίκας και υποτάχθηκε στο νόμο,»

Ιωάννης 7:25-29 - Λόγος

"Έλεγαν λοιπόν μερικοί από τους Ιεροσολυμίτες: «Αυτός δεν είναι που θέλουν να τον σκοτώσουν; Κοιτάξτε, όμως, που μιλάει φανερά και δεν του λένε τίποτε. Μήπως αναγνώρισαν πια οι άρχοντες, ότι αυτός είναι πραγματικά ο Χριστός; Αυτόν, όμως, τον ξέρουμε από πού είναι, ενώ την προέλευση του Χριστού, που είναι καθορισμένο να έρθει, δεν την ξέρει κανένας!". Ύψωσε τότε τη φωνή του ο Ιησούς, καθώς δίδασκε στο ναό, και είπε: «Ώστε ξέρετε κι εμένα και την καταγωγή μου; Κι όμως δεν ήρθα από μόνος μου αλλά είναι αληθινός εκείνος που με απέστειλε, τον οποίο εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ όμως τον ξέρω, καθότι προέρχομαι απ' αυτόν κι είναι αυτός που με απέστειλε».

Ιωάννης 12:31-34 - Φίλος

«Τώρα είναι η κρίση αυτού τού κόσμου· τώρα ο άρχοντας αυτού τού κόσμου θα ριχτεί έξω· και εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους στον εαυτό μου. .(Κι αυτό το έλεγε, δείχνοντας με ποιον θάνατο επρόκειτο να πεθάνει). Το πλήθος αποκρίθηκε σ' αυτόν: Εμείς ακούσαμε από τον νόμο, ότι: Ο Χριστός μένει στον αιώνα· και πώς εσύ λες, ότι: Πρέπει να υψωθεί ο Υιός τού ανθρώπου; Ποιος είναι αυτός ο Υιός τού ανθρώπου;»

Ιωάννης 8:28-30 - Λόγος

«Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Όταν θα υψώσετε το Γιο του Ανθρώπου, τότε θα μάθετε ότι Εγώ Είμαι, και ότι από μόνος μου δεν κάνω τίποτε, αλλά τα λέγω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας μου. Κι αυτός που με απέστειλε είναι μαζί μου. Δε με εγκατέλειψε μόνο μου ο Πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντοτε όσα είναι αρεστά σ' αυτόν». Όταν τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, πίστεψαν πολλοί σ' αυτόν».

Ιωάννης 10:24-33 - Λόγος

Μαζεύτηκαν τότε οι Ιουδαίοι γύρω του και του έλεγαν: «Ως πότε θα μας κρατάς σε αμφιβολία; Αν είσαι εσύ ο Χριστός, πες το μας ξεκάθαρα». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας το είπα αλλά δεν το πιστεύετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν πιστεύετε, γιατί δεν ανήκετε στα πρόβατα τα δικά μου. Όπως σας είπα, τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου κι εγώ τα γνωρίζω, και αυτά με ακολουθούνε. Κι εγώ παρέχω σ' αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δε θα χαθούν ποτέ, και κανένας δε θα τα αρπάξει από τα χέρια μου. Ο Πατέρας μου, που μου τα έδωσε, είναι μεγαλύτερος απ' όλους, και κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τίποτε από τα χέρια του Πατέρα μου. Εγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα». Ξαναπήραν λοιπόν πέτρες οι Ιουδαίοι για να τον πετροβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: «Σας έδειξα πολλά καλά έργα, που προέρχονται από τον Πατέρα μου, για ποιο από τα έργα αυτά με πετροβολείτε;». Οι Ιουδαίοι του αποκρίθηκαν: «Για καλό έργο δε σε πετροβολούμε, αλλά για ασέβεια κι επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό!».

Ησαΐας 40:6-8 - Φίλος

«Μια φωνή, που λέει: Φώναξε· και είπε: Τι να φωνάξω; Κάθε σάρκα είναι χορτάρι, και κάθε δόξα της σαν άνθος τού χωραφιού. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε· επειδή, έπνευσε επάνω του το πνεύμα τού Κυρίου· χορτάρι στ' αλήθεια είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε· ο λόγος, όμως, του Θεού μας μένει στον αιώνα».

Ψαλμοί 9:7-7 - Φίλος

«Όμως, ο Κύριος διαμένει στον αιώνα· ετοίμασε τον θρόνο του για κρίση.»


Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει ότι κάθε σάρκα είναι χορτάρι που ξεραίνεται αλλά ο Λόγος που «εγένετο σάρξ» είναι άφθαρτος και δεν υπάρχει σ΄ Αυτόν αλλοίωση ή σκιά μεταβολής.

Ιακώβου 1:17 - Φίλος

«κάθε αγαθή δόση, και κάθε τέλειο δώρημα, είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλοίωση ή σκιά μεταβολής».

Το δώρο που στάλθηκε από τον ουρανό είναι «ο έσχατος Αδάμ» του οποίου η σάρκα δεν μπορούσε να υποστεί διαφθορά, γιατί σε κάθε τι που εξέρχεται από τον Θεό δεν υπάρχει αλλοίωση ή σκιά μεταβολής. Σύμφωνα με τον προφητικό λόγο η σάρκα του Ιησού δεν θα έβλεπε διαφθορά.

Πράξεις 2:27

«Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου εν τω άδη ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να ίδη διαφθοράν».

Πράξεις 2:31

«προϊδών ελάλησε περί της αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκατελείφθη η ψυχή αυτού εν τω άδη ουδέ η σαρξ αυτού είδε διαφθοράν».

Πράξεις 13:34-37

«Ότι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψη εις την διαφθοράν, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Διά τούτο και εν άλλω ψαλμώ λέγει· Δεν θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να ίδη διαφθοράν. Διότι ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε την βουλήν του Θεού εν τη γενεά αυτού, εκοιμήθη και προσετέθη εις τους πατέρας αυτού και είδε διαφθοράν· εκείνος όμως, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, δεν είδε διαφθοράν».


Γνωρίζοντας οι μαθητές ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Ζωντανού Θεού και ότι πράγματι εκπληρώθηκε η προφητεία ότι «ο Χριστός μένει στον αιώνα» έπρεπε να δουν τον Κύριο Τους και να διαπιστώσουν ότι δεν άλλαξε τίποτα επάνω Του.

Η μόνη αλλαγή που υπήρχε και θα παρέμενε εις τους αιώνες των αιώνων πάνω στο αναστημένο σώμα του Ιησού είναι τα σημάδια από τα καρφιά και από την λόγχη που τον τρύπησαν.

Ας αναρωτηθούνε όσοι θέλουν να λένε, ότι ο Ιησούς Χριστός είχε φθαρτό σώμα, γιατί μετά την ανάστασή Του συνέχισε να έχει τα σημάδια από τα καρφιά.

Την ίδια στιγμή ο Κύριος γνωρίζοντας τους διαλογισμούς που ταλάνιζαν τους μαθητές Του τους κάλεσε και τους είπε:

Λουκάς 24:36-40 - Φίλος

«Και ενώ μιλούσαν γι' αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον τους, και λέει σ' αυτούς: Ειρήνη σ' εσάς. Και εκείνοι, ενώ εκπλάγηκαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Και τους είπε: Γιατί είστε ταραγμένοι; Και γιατί ανεβαίνουν συλλογισμοί στις καρδιές σας; Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ο ίδιος είμαι· ψηλαφήστε με και δείτε· επειδή, ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως βλέπετε εμένα ότι έχω. Και αφού το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια».


Ο Κύριος τους διαβεβαίωσε ότι δεν έγινε καμιά αλλαγή πάνω Του εκτός από τα σημάδια των πληγών Του και μάλιστα τους τονίζει ότι : «Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ο ίδιος είμαι· ψηλαφήστε με και δείτε»

Δεν ήταν ένα πνεύμα το σώμα Του αλλά ήταν ένα αληθινό σώμα με σάρκα και οστά. Ένας αληθινός 'Ανθρωπος που ήταν ακριβώς ο Ίδιος τόσο πριν την σταύρωση και την ταφή Του με εκείνον τον 'Ανθρωπο που είδαν οι μαθητές μετά την ανάσταση.

Το σώμα Του δεν είχε υποστεί καμιά διαφθορά, γιατί η προέλευση Του ήταν «εξ ουρανού» και «εκ του Πνεύματος του Αγίου»(Ματθαίος 1:20, Λουκάς 1:35, Ιωάννης ς:47-51, Α΄ Κορινθίους 15:47) Το σώμα του Ιησού δεν ήταν από αυτήν την κτίση.

Εβραίους 9:11-12 - Λόγος

«Όταν όμως ήρθε ο Χριστός, ο αρχιερέας των μελλοντικών αγαθών που εξασφαλίζονται μέσω της υπέρτερης και τελειότερης σκηνής, η οποία φτιάχτηκε όχι από ανθρώπινα χέρια, δηλαδή μιας σκηνής που δεν ανήκει σ' αυτόν τον κόσμο, μπήκε μια για πάντα στα 'Αγια των Αγίων, όχι στηριζόμενος σε αίμα τράγων και μοσχαριώναλλά μέσω του δικού του αίματος, και εξασφάλισε αιώνια λύτρωση.»

Ο Ιησούς ήταν η μόνη σάρκα που είδε τον Θεό, γιατί η σάρκα Του είναι η Αληθινή Σκηνή του Θεού μέσω της οποίας ο Θεός συνδιαλλάχτηκε με τον κόσμο.

Ρωμαίους 8:3-3 - Φίλος

«Επειδή, το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας τής σάρκας, ο Θεός, στέλνοντας τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα».

Ρωμαίους 8:6-7 - Φίλος

«Για τον λόγο ότι, το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος· ενώ, το φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Επειδή, το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στον Θεό· για τον λόγο ότι, στον νόμο τού Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί».

Η σάρκα του Ιησού εάν και έμοιαζε εξωτερικά με την δική μας αμαρτωλή σάρκα δεν εκτελούσε τα κελεύσματα του εξωτερικού κόσμου, αλλά όντας «γεννημένη εκ του Θεού» δεν μπορούσε να αμαρτήσει παρά μόνο να εκτελέσει το θέλημα του Θεού (Ησαΐας 55:11, Α΄ Ιωάννου 5:18-19, Εβραίους ζ:26)

Ιωάννης 1:18-18 - Αρχαίο

«θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε μονογενής θεός ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο»

Εβραίους 8:1-2 - Λόγος

«Το επιστέγασμα, λοιπόν, των όσων λέμε είναι ότι έχουμε έναν αρχιερέα τέτοιου κύρους, που κάθισε στα δεξιά του θρόνου της Μεγαλοσύνης στους ουρανούς ως λειτουργός στα 'Αγια των Αγίων και στην αληθινή Σκηνή, την οποία έστησε όχι άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος.

Ο Ιησούς είπε

Ιωάννης 2:19-22 - Φίλος

«Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε:

Γκρεμίστε τούτο τον ναό, και σε τρεις ημέρες θα τον στήσω όρθιον. Και οι Ιουδαίοι είπαν: Ο ναός αυτός οικοδομήθηκε σε 46 χρόνια, κι εσύ θα τον στήσεις όρθιον σε τρεις ημέρες; Εκείνος, όμως, έλεγε για τον ναό τού σώματός του. Όταν, λοιπόν, αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό τούς το έλεγε· και πίστεψαν στη γραφή, και στον λόγο που είχε πει ο Ιησούς».


Πρώτα από όλα είναι ωφέλιμο για την ψυχή μας να κρατάμε τα λόγια του Κυρίου στις καρδιές μας γιατί τα λόγια του είναι πνεύμα και ζωή.

Ας προσέξουμε τα λόγια του Ιησού πρώτα από κριτικό αρχαίο κείμενο και μετά από τις μεταφράσεις.

(Ιωάν. 2:19-22 [SBLGNT])

 

"ἀπεκρίθη ησος κα επεν ατος· Λύσατε τν ναν τοτον κα ν τρισν μέραις γερ ατόν.

επαν ον ο ουδαοι· Τεσσεράκοντα κα ξ τεσιν οκοδομήθη νας οτος, κα σ ν τρισν μέραις γερες ατόν;

κενος δ λεγεν περ το ναο το σώματος ατο.

τε ον γέρθη κ νεκρν, μνήσθησαν ο μαθητα ατο τι τοτο λεγεν, κα πίστευσαν τ γραφ κα τ λόγ ν επεν ησος".

Ο Ιησούς φαίνεται πολύ καθαρά ότι με την δική Του συγκατάβαση και παράδοση δίνει την εντολή στους Ιουδαίους να κάνουν ότι κακό θα βάλει μέσα τους ο Διάβολος. Τους είπε «να λύσουν τον ναό τούτο» εννοώντας ότι θα θανάτωναν το σώμα Του.

Η λέξη «λύω» στην αρχαία ελληνική γλώσσα έχει την εξής σημασία :

Λύω : α)διαλύω όλον τι εις τα μέρη του β) καταβάλω, κατανικώ, συντρίβω, κατεδαφίζω, καταστρέφω και γ)γενικά τελειώνω... με κάποιον (ή κάτι) , «ξεμπερδεύω», δίδω τέλος εις τι, το ξεκάνω. (Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Σταματάκου)

Λύω : λύω τι = διαλύω κάτι ολόκληρο στα συνθετικά του μέρη.(Μεγάλο Λεξικό Ρημάτων Γιώργος Κοντέος )

Ο Νεόφυτος Βάμβας στην ελεύθερη του παράφραση χρησιμοποιεί την λέξη «χαλάσατε».

Πράγματι το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού «λύθηκε» και έμεινε χωρίς ζωή μέσα Του, όταν χύθηκε το αίμα από τις πληγές των καρφιών, τις μαστιγώσεις και το αγκάθινο στεφάνι που τοποθέτησαν επάνω Του και τελικά η επιβεβαίωση ήρθε και με το αίμα που χύθηκε από το τρύπημα της λόγχης στο πλευρό του Ιησού.

Γνωρίζουμε ότι στο αίμα βρίσκεται η ζωή και όταν λυθεί αυτή η κίνηση του αίματος τότε επέρχεται ο θάνατος.

Χωρίς το αίμα να κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες του Ιησού θα έπρεπε το σώμα Του σιγά σιγά να αποσυντεθεί αν ήταν ένας άνθρωπος χωμάτινος σαν και εμάς. Γιατί σύμφωνα με το λόγο του Θεού :

Γένεσις 3:19 - Φίλος

«με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, μέχρις ότου επιστρέψεις στη γη, από την οποία πάρθηκες· επειδή, γη είσαι και σε γη θα επιστρέψεις.»


Αλλά ο Κύριος είπε πάλι κάποια άλλη φορά:

Ιωάννης 8:23-24 - Βάμβας

«Και είπε προς αυτούς· Σεις είσθε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω· σεις είσθε εκ του κόσμου τούτου, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Σας είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών· διότι εάν δεν πιστεύσητε ότι Εγώ Είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών».


Αλληλούια . Αλληλούια . Αλληλούια

Γιατί αφήνουμε την απατηλή καρδιά μας να μας εκτρέπει από το φως και δεν εμπιστευόμαστε το Λόγο Του που λέει:

Ιωάννου Α' 5:20-20 - Φίλος

«Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός τού Θεού ήρθε, και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό· και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό, με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό· αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και η αιώνια ζωή».

Ιωάννης 14:6-11 - Λόγος

«Του λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο Δρόμος και η Αλήθεια και η Ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα. Αν θα είχατε γνωρίσει εμένα, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Έτσι, από τώρα πια, τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». Του λέει ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα, κι αυτό μας φτάνει»! Του λέει ο Ιησούς: «Τόσον καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δε με έχεις γνωρίσει; Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Πώς, λοιπόν, λες εσύ: Δείξε μας τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα κι ο Πατέρας μέσα σε μένα; Τα λόγια που σας λέω δεν τα λέγω αυθαίρετα, και ο Πατέρας, που μένει μέσα μου, αυτός πραγματοποιεί τα έργα. Να με πιστεύετε που σας λέω πως εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα. Διαφορετικά, πιστέψτε με χάρη στα έργα αυτά».


Κανείς δεν μπορεί να έχει εξουσία πάνω στην ζωή και στο θάνατο παρά μόνο ο Θεός. Το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να πεθάνει, γι΄αυτό ο Θεός ετοίμασε ένα Σώμα για το Πνεύμα Του για να συνδιαλλαγεί με εμάς αλλά και ταυτόχρονα να μας απομακρύνει ως 'Ανθρωπος από τη βασιλεία του σκότους και του θανάτου.

Για να εμπιστευτούν όμως οι σκλαβωμένοι αμαρτωλοί και να ακολουθήσουν ένα νέο αρχηγό, όπως ήταν ο Μωϋσής για τους Ισραηλίτες, έπρεπε Αυτός ο Αρχηγός να έχει τα εχέγγυα που θα τους οδηγούσε άφοβα και ατρόμητα έξω από τη βασιλεία της αμαρτίας και του θανάτου.

Έπρεπε οι σκλάβοι να δουν κάποιον που νίκησε την αμαρτία και τον άρχοντα του θανάτου για να πάρουν θάρρος και να ακολουθήσουν Αυτόν που θα τους οδηγούσε στη υποσχεμένη Γη της Επαγγελίας του Πνεύματος.

Η υποσχεμένη Γη της Επαγγελίας του Πνεύματος δεν είναι άλλη από το Σώμα του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να γίνει ναός του Θεού. Ο Μόνος άνθρωπος(σάρκα) ο οποίος έγινε ο Ναός του Πνεύματος του Θεού είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Για να γίνουμε και εμείς μέτοχοι αυτού του Πνεύματος, έπρεπε να γίνουμε μέτοχοι της Νέας Γης που είναι η σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μετέχοντας στην σάρκα του Ιησού Χριστού γινόμαστε νέα κτίση.

Εβραίους 2:14-18 - Λόγος

«Αφού, λοιπόν, «τα παιδιά» ήταν άνθρωποι με σάρκα και αίμα, έτσι κι αυτός, για να βρεθεί πλάι πλάι μ' αυτούς, πήρε σάρκα και αίμα παραπλήσια σαν κι αυτούς, ώστε με το θάνατό του να καταργήσει τον κυρίαρχο του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει αυτούς που για όλη τη ζωή τους ήταν καταδικασμένοι να ζουν στη σκλαβιά εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Και δεν υπάρχει αμφιβολία, βέβαια, πως δεν ασχολείται εδώ με αγγέλους, αλλά με τους απογόνους του Αβραάμ. Γι' αυτό και ήταν αναγκαίο να εξομοιωθεί σε όλα με τ' αδέλφια του, ώστε να γίνει σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας προς το Θεό για την εξιλέωση των αμαρτιών του λαού. Επειδή λοιπόν ο ίδιος έχει υποφέρει, περνώντας από δοκιμασίες, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που περνούν από δοκιμασίες».

Ιωάννης 6:48-51 - Φίλος

«Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα μέσα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος, που κατεβαίνει από τον ουρανό, για να φάει κάποιος απ' αυτόν και να μη πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός, που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει απ' αυτόν τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Και, μάλιστα, ο άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω, είναι η σάρκα μου, που εγώ θα δώσω χάρη τής ζωής τού κόσμου».


Αγαπητά μου αδέλφια πρέπει να καταλάβουμε ότι η σάρκα του Ιησού δεν ήταν χοϊκή αλλά επουράνια, όπου καμιά σαρκική επιθυμία δεν είχε θέση μέσα της. Γι΄ αυτό το λόγο ακριβώς ο Ιησούς είπε :

Ιωάννης 14:30-30 - Βάμβας

«Δεν θέλω πλέον λαλήσει πολλά μεθ' υμών· διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου τούτου· και δεν έχει ουδέν εν εμοί».


Όπως θα δούμε και παρακάτω το μόνο ο Ιησούς στο οποίο μας έμοιασε ήταν στην πείνα, στην δίψα, στον πόνο, στην θλίψη.

Ο Ιησούς δεν πλήρωσε γιατί ήταν υπόδικος, αλλά πέθανε για εμάς. Δεν είχε επάνω του δικαίωμα ο Διάβολος αλλά μόνος του παρέδωσε τον Εαυτό Του γι΄αυτό και είπε :

Ιωάννης 10:17-18 - Βάμβας

«Διά τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλλω την ψυχήν μου, διά να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλ' εγώ βάλλω αυτήν απ' εμαυτού· εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν· ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του Πατρός μου».

Ιωάννης 2:19-22 - Φίλος

«Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: Γκρεμίστε τούτο τον ναό, και σε τρεις ημέρες θα το στήσω όρθιο. Και οι Ιουδαίοι είπαν: Ο ναός αυτός οικοδομήθηκε σε 46 χρόνια, κι εσύ θα τον στήσεις όρθιο σε τρεις ημέρες; Εκείνος, όμως, έλεγε για τον ναό τού σώματός του. Όταν, λοιπόν, αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό τούς το έλεγε· και πίστεψαν στη γραφή, και στον λόγο, που είχε πει ο Ιησούς».

Δεν είχε λοιπόν κανένα δικαίωμα επάνω στο θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Διάβολος, όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο.

Μα ποιος είναι Αυτός που έχει εξουσία να εγείρει το σώμα Του από τους νεκρούς;

Για να εμπιστευθούν Αυτόν τον Απελευθερωτή οι θνητοί σκλάβοι της αμαρτίας έπρεπε να βεβαιωθούν ότι έχει νικήσει την αμαρτία και αφού έχει νικήσει την αμαρτία έχει νικήσει και τον θάνατο. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ουδέποτε.

Ένας μόνο, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν ποιος είναι, έζησε κοντά τους,  πειράστηκε μαζί τους, και αμφισβητήθηκε. Αλλά Αυτός είπε παρρησία : «Εγώ Είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή».


Και ακόμα είπε:

Ιωάννης 8:31-37 - Φίλος

«Ο Ιησούς, λοιπόν, έλεγε στους Ιουδαίους, που είχαν πιστέψει σ' αυτόν: Αν εσείς μείνετε στον δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου· και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Του αποκρίθηκαν: Σπέρμα τού Αβραάμ είμαστε, και ποτέ δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν· πώς εσύ λες ότι: Θα γίνετε ελεύθεροι; Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι: Καθένας που πράττει την αμαρτία, είναι δούλος της αμαρτίας. Και ο δούλος δεν μένει πάντοτε μέσα στο σπίτι· ο γιος μένει πάντοτε. Αν, λοιπόν, ο Υιός σάς ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω ότι είστε σπέρμα τού Αβραάμ· αλλά, ζητάτε να με θανατώσετε, επειδή ο δικός μου λόγος δεν χωράει μέσα σας».

Τώρα έπρεπε να αποδειχθεί ότι πράγματι Αυτός είναι ο Αληθινός Υιός του Θεού που θα ελευθερώσει τα πλάσματα του Θεού από την αμαρτία και τον θάνατο.

Και αυτή η απόδειξη ήρθε όπως λέει ο Παύλος

Ρωμαίους 1:1-7 - Φίλος

«Ο Παύλος, δούλος τού Ιησού Χριστού, καλεσμένος απόστολος, ξεχωρισμένος για το ευαγγέλιο του Θεού, (που προϋποσχέθηκε, διαμέσου των προφητών του, μέσα στις άγιες γραφές), για τον Υιό του, που γεννήθηκε από το σπέρμα τού Δαβίδ κατά τη σάρκα, και αποδείχθηκε Υιός τού Θεού με δύναμη, σύμφωνα με το πνεύμα τής αγιοσύνης, με την ανάσταση από τους νεκρούς, του Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας, διαμέσου τού οποίου πήραμε χάρη και αποστολή, σε υπακοή πίστης όλων των εθνών, υπέρ τού ονόματός του· ανάμεσα στα οποία είστε κι εσείς, προσκαλεσμένοι τού Ιησού Χριστού· προς όλους όσους είναι στη Ρώμη, αγαπητούς τού Θεού, προσκαλεσμένους αγίους, χάρη να είναι σε σας και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Κύριο Ιησού Χριστό».

Αυτός που έχει το «κράτος του θανάτου», ο Διάβολος, δεν έχει καμιά εξουσία πάνω στο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί δεν έπραξε καμιά αμαρτία ώστε να εισέλθει ο θάνατος μέσα σ΄Αυτόν. Θεληματικά παραδόθηκε για μας στον θάνατο, πληρώνοντας για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά Αυτός που κρίνει δίκαια και έχει το δικαίωμα πάνω από κάθε εξουσία είναι ο Πατέρας της Δόξης, το Πνεύμα το Άγιο.

Πράξεις 2:22-24 - Φίλος

«'Ανδρες Ισραηλίτες, ακούστε τούτα τα λόγια· τον Ιησού τον Ναζωραίο, άνδρα που αποδείχθηκε σε σας από τον Θεό με δυνάμεις και τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεός έκανε ανάμεσά σας διαμέσου αυτού, όπως ξέρετε κι εσείς, τούτον, παίρνοντάς τον, παραδομένον σύμφωνα με την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, με άνομα χέρια, αφού τον σταυρώσατε, τον θανατώσατε· τον οποίο ο Θεός ανέστησε, λύνοντας τις ωδίνες τού θανάτου, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν να κρατιέται απ' αυτόν».

Πράξεις 2:25-27 - Φίλος

«Επειδή, ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν: «Έβλεπα τον Κύριο μπροστά μου διαρκώς, επειδή είναι από τα δεξιά μου, για να μη σαλευτώ. Γι' αυτό, ευφράνθηκε η καρδιά μου, και αγαλλίασε η γλώσσα μου· ακόμα δε και η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα. Επειδή, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδη ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά».

Πράξεις 2:29-33 - Φίλος

«'Ανδρες αδελφοί, μπορώ να σας πω με παρρησία για τον πατριάρχη Δαβίδ, ότι και πέθανε και θάφτηκε, και το μνήμα του είναι μεταξύ μας μέχρι αυτή την ημέρα.

Επειδή, λοιπόν, ήταν προφήτης, και ήξερε ότι ο Θεός ορκίστηκε σ' αυτόν με όρκο, ότι από τον καρπό τής οσφύος του θα σηκώσει κατά σάρκα τον Χριστό, για να τον καθίσει επάνω στον θρόνο του, προβλέποντας μίλησε για την ανάσταση του Χριστού, ότι η ψυχή του δεν εγκαταλείφθηκε στον άδη ούτε η σάρκα του είδε φθορά.

Τούτον τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, για τον οποίο εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού, λοιπόν, υψώθηκε με το δεξί χέρι τού Θεού, και πήρε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος, το ξέχυσε, αυτό που τώρα εσείς βλέπετε και ακούτε».

Πράξεις 10:34-43 - Φίλος

«Τότε, καθώς ο Πέτρος άνοιξε το στόμα, είπε: Γνωρίζω στ' αλήθεια ότι, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης· αλλά, σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται, και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι σ' αυτόν δεκτός. Τον λόγο που έστειλε στους γιους Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη διαμέσου τού Ιησού Χριστού· (αυτός είναι ο Κύριος όλων)· εσείς ξέρετε αυτό τον λόγο, που κηρύχθηκε σε ολόκληρη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία, ύστερα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης· πώς ο Θεός, τον Ιησού, αυτόν από τη Ναζαρέτ, τον έχρισε με Πνεύμα 'Αγιο και με δύναμη, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους εκείνους που καταδυναστεύονταν από τον διάβολο· επειδή, ο Θεός ήταν μαζί του. Κι εμείς είμαστε μάρτυρες όλων όσων έκανε, και στη γη των Ιουδαίων και στην Ιερουσαλήμ· τον οποίο φόνευσαν, αφού τον κρέμασαν επάνω σε ξύλο· τούτον ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα, και τον έκανε να εμφανιστεί, όχι σε ολόκληρο τον λαό, αλλά σε μάρτυρες, που ήσαν προσδιορισμένοι από τον Θεό, σε μας, που μαζί του φάγαμε και μαζί του ήπιαμε, μετά την ανάστασή του από τους νεκρούς· και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε στον λαό, και να δώσουμε μαρτυρία, ότι αυτός είναι ο ορισμένος από τον Θεό κριτής ζωντανών και νεκρών· σε τούτον όλοι οι προφήτες δίνουν μαρτυρία, ότι διαμέσου τού ονόματός του θα λάβει άφεση αμαρτιών καθένας που πιστεύει σ' αυτόν».


Αυτός ο Ιησούς Χριστός, που ήταν η μορφή του Θεού πάνω στη γη, είχε έλθει και έζησε και περιπάτησε με τους μαθητές Του, έχοντας κενώσει τον Εαυτό Του από την δόξα Του. Ένιωθε μεγάλη ικανοποίηση να συγκάθεται μαζί με τα πλάσματά Του στο ίδιο τραπέζι. Αν και ο Ίδιος ήταν και είναι η Ζωή έτρωγε και έπινε μαζί τους. Μάλιστα κάποια στιγμή η κακία και επιπολαιότητα του ανθρωπίνου πνεύματος τον αποκάλεσε «φάγο και οινοπότη».

Ματθαίος 11:19-19 - Βάμβας

«Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων, και λέγουσιν· Ιδού, άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και εδικαιώθη η σοφία από των τέκνων αυτής».

Οι μαθητές του Κυρίου είχαν δει επάνω στο Όρος της Μεταμόρφωσης ποιος είναι αυτός ο 'Ανθρωπος που περπατούσε μαζί τους.

Ματθαίος 17:1-2 - Φίλος

«ΚΑΙ ύστερα από έξι ημέρες, ο Ιησούς παίρνει τον Πέτρο, και τον Ιάκωβο, και τον αδελφό του, τον Ιωάννη, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό, κατ' ιδίαν. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους· και το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο, και τα ιμάτιά του έγιναν άσπρα σαν το φως».

Ματθαίος 17:9 - Φίλος

«Κι ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς παρήγγειλε σ' αυτούς, λέγοντας: Μη πείτε σε κανέναν το όραμα, μέχρις ότου ο Υιός τού ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς».

Πέτρου Β' 1:16-18 - Φίλος

«Επειδή, σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι δεν ακολουθήσαμε σοφιστικούς μύθους, αλλά ότι γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητας εκείνου. Επειδή, πήρε από τον Πατέρα Θεό τιμή και δόξα, όταν ήρθε σ' αυτόν από τη μεγαλόπρεπη δόξα μια τέτοια φωνή: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστήθηκα». Κι αυτή τη φωνή την ακούσαμε εμείς, καθώς ήρθε από τον ουρανό, όταν ήμασταν μαζί του στο άγιο βουνό».


Παρ' όλο που οι μαθητές είχαν καταλάβει ποιος είναι «ο Υιός του 'Ανθρώπου» δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτή την κένωση της δόξας του Θεού που θα βίωνε ο Ιησούς ως άνθρωπος.

Το μεγαλείο του Ανθρώπου Ιησού Χριστού ήταν ότι και πριν και μετά την Ανάστασή Του ήθελε να ζει σαν ένας απλός άνθρωπος δίπλα σ΄ αυτούς για τους οποίους ήρθε να ζήσει, να πεθάνει, να ταφεί και να αναστηθεί.

Δεν άλλαξε τις συνήθειες Του. Όπως έτρωγε και έπινε μαζί τους πριν την 'Αναστάσή Του, έτσι ήθελε να τρωει και να πίνει με τους αγαπημένους Του μαθητές μετά την Ανάστασή Του.

Όμως γεννιέται ένα σπουδαίο ερώτημα. Είχε ανάγκη ο Ιησούς να φάει και να πιει μετά την Ανάστασή Του;

'Αραγε είχε ανάγκη τώρα ο Ιησούς, καθώς ήταν άφθαρτος και αθάνατος, από φαγητό και νερό αφού είχε νικήσει το θάνατο ;

Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Ίδιος Χθές, Σήμερα και στους Αιώνες των Αιώνων.


Ο Κύριος μας που ήταν και είναι η Ζωή και δια του οποίου συντηρούνται τα πάντα μπορούσε να ζήσει και χωρίς την επίγεια τροφή τόσο πριν την Ανάσταση όσο και μετά την Ανάσταση αλλά για να αποδείξει πόσο μας αγαπάει ομοιώθηκε κατά πάντα με εμάς. Ακόμα και μετά την Ανάσταση Του δεν χρησιμοποιεί αυτή την δυνατότητα που πηγάζει από τη μεγαλειότητα Του και συνεχίζει να τρώει κοντά με τους μαθητές Του.

Λουκάς 24:36-43 - Φίλος

Και ενώ μιλούσαν γι' αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον τους, και λέει σ' αυτούς: Ειρήνη σ' εσάς. Και εκείνοι, ενώ εκπλάγηκαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Και τους είπε: Γιατί είστε ταραγμένοι; Και γιατί ανεβαίνουν συλλογισμοί στις καρδιές σας; Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ο ίδιος  είμαι·  ψηλαφήστε με και δείτε· επειδή,  ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως βλέπετε εμένα ότι έχω.  Και αφού το είπε αυτό, τους  έδειξε τα χέρια και τα πόδια. Και ενώ αυτοί, από τη χαρά, ακόμα απιστούσαν και θαύμαζαν, είπε σ' αυτούς: Έχετε εδώ κάτι φαγώσιμο; Και εκείνοι έδωσαν σ' αυτόν ένα μέρος από ψημένο ψάρι, και ένα μέρος κηρήθρας από μέλι. Και καθώς τα πήρε, έφαγε μπροστά τους».(Διάβασε ακόμη Ιωάννης 21:5-15)

Κάποιοι άνθρωποι μη θέλοντας να υποταχθούν σε ότι είναι γεγραμμένο δημιουργούν δικές τους διδασκαλίες και μάλιστα επικαλούνται «οράσεις», «προφητείες», «πνευματικές αποκαλύψεις» που όμως δεν έχουν τόπο μέσα στο Λόγο του Θεού.

Έτσι αυτοί οι άνθρωποι δολώνοντας το Λόγο του Θεού ολισθαίνουν και φτάνουν να λένε ότι ο Ιησούς έφαγε και ήπιε μετά την Ανάσταση, γιατί είχε ακόμα το χοϊκό σώμα γιατί ακόμα δεν είχε παρουσιαστεί στον Πατέρα. Γι΄αυτό το Λόγο έτρωγε και έπινε.

Κορινθίους Α' 15:50-50 - Φίλος

«Και λέω τούτο, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία τού Θεού ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία».

Αν εμείς κατά την ανάστασή μας θα ντυθούμε την αφθαρσία και την αθανασία και θα καταποθεί το θνητό από το αθάνατο και το φθαρτό από το άφθαρτο, τότε εκείνος που είναι ο άφθαρτος Λόγος του Θεού και είναι η ίδια η Ζωή δεν μπορεί να παρασταθεί μπροστά στο Θεό για εμάς, αφού όπως είπε στους μαθητές Του να προσέξουν ότι δεν άλλαξε καθόλου αλλά ότι είναι ο Ίδιος και μάλιστα συνεχίζει να έχει σάρκα και οστά όπως κάθε άνθρωπος.

Αλλά τώρα πρέπει να καταλάβουν πολύ καθαρά ότι:

Κορινθίους Α' 15:45-49 - Φίλος

«Έτσι, εξάλλου, είναι γραμμένο:

"Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ «έγινε σε ψυχή που ζει»· ο έσχατος Αδάμ έγινε σε πνεύμα που ζωοποιεί. Όμως, όχι πρώτα το πνευματικό, αλλά το ζωικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, χωματένιος· ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος από τον ουρανό. Όπως ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι· και όπως είναι ο επουράνιος τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου».

Ο Κύριος ποτέ δεν ήταν χωματένιος αλλά ήλθε από τον ουρανό καθώς «εξήλθε από του Θεού». Απλά έχοντας «ομοίωμα σάρκας αμαρτίας» έζησε και πειράστηκε κατά πάντα σαν κι εμάς. Το μόνο που δεν είχε επιθυμίες σαν και εμάς, αφού δεν ήταν από αυτόν τον κόσμο αλλά «εκ του Πατρός». Παρ΄όλα αυτά αυτό το άγιο και άμωμο αρνί παραδόθηκε στο θάνατο για τις δικές μας αμαρτίες. Με το ίδιο σώμα που πέθανε με το ίδιο αναστήθηκε".

 

(1Ιωάν. 2:12-17 [Μεταγλώττιση])

"Γράφω σ’ εσάς, παιδάκια, γιατί σας έχουν αφεθεί οι αμαρτίες εξαιτίας του ονόματός του.

Γράφω σ’ εσάς, πατέρες, γιατί έχετε γνωρίσει αυτόν [που είναι] από [την] αρχή.

Γράφω σ’ εσάς, νεαροί, γιατί έχετε νικήσει τον Πονηρό.

Έγραψα σ’ εσάς, παιδιά, γιατί έχετε γνωρίσει τον Πατέρα.

 Έγραψα σ’ εσάς, πατέρες, γιατί έχετε γνωρίσει αυτόν [που είναι] από [την] αρχή.

Έγραψα σ’ εσάς, νεαροί, γιατί είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει τον Πονηρό.

Μην αγαπάτε τον κόσμο μήτε αυτά [που είναι] μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει η αγάπη του Πατέρα μέσα του.

Γιατί καθετί που [είναι] μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο.

Και ο κόσμος παρέρχεται [καθώς ]και η επιθυμία του, αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα".

 

Γνωρίζουμε όλοι οι πιστοί πάρα πολύ καλά από τις Γραφές ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν ήταν από αυτό τον κόσμο αλλά γεννήθηκε από τον Πατέρα .

Ιωάννου Α' 1:1-4 - Φίλος

«Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον Λόγο τής ζωής, (και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και εξαγγέλλουμε σε σας την αιώνια ζωή, που ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε μας·) εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλλουμε και σε σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας· και η δική μας, μάλιστα, κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Κι αυτά τα γράφουμε σε σας, ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης».

 

Βασίλειος Ζαφείρογλου

Μάρτιος 2018

 

 

Comments