ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

Ο απόστολος Παύλος σαν απόστολος των Εθνών έλαβε από τον Θεό την διακονία να συμμεριστεί την επίγνωση του μυστηρίου που ο Θεός του εμπιστεύθηκε.


Ρωμαίους 16:25-27 - Φίλος

«Και σ' αυτόν ο οποίος μπορεί να σας στηρίξει σύμφωνα με το ευαγγέλιό μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, ύστερα από αποκάλυψη του μυστηρίου, το οποίο από αιώνιους χρόνους είχε μεν παραμείνει σε σιγή, όμως, τώρα φανερώθηκε διαμέσου προφητικών γραφών, με επιταγή τού αιώνιου Θεού, και γνωρίστηκε σε όλα τα έθνη, για υπακοή πίστης· στον μόνον σοφό Θεό, ας είναι η δόξα διαμέσου τού Ιησού Χριστού στους αιώνες. Αμήν.

 Τίτος 1:1-3 - Φίλος

«Ο ΠΑΥΛΟΣ, δούλος τού Θεού, απόστολος δε του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών τού Θεού, και την επίγνωση της αλήθειας, που είναι σύμφωνα με την ευσέβεια· με ελπίδα τής αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευδής Θεός υποσχέθηκε προαιώνιαφανέρωσε δε τον λόγο του σε καθορισμένους καιρούς, διαμέσου τού κηρύγματος, που μου εμπιστεύθηκε, σύμφωνα με την επιταγή τού Σωτήρα μας Θεού·» 

 Την πίστη αυτή που «άπαξ» παραδόθηκε στους αγίους δεν αρκεί μόνο να την προσεγγίζουμε ως γνώση αλλά να αξιωνόμαστε από τον Θεό να βιώνουμε αυτήν την επίγνωση της αλήθειας σύμφωνα με την ευσέβεια, όπως αυτή εκδηλώθηκε μέσα από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Για να διδαχθούμε αυτή την πίστη της αληθείας και της επίγνωσης “της κατ’ ευσέβειαν” είναι απαραίτητο να ρέει μέσα μας το χρίσμα του Πνεύματος του Πατέρα. (Σε καμιά περίπτωση δεν υπονοούμε ότι έχουμε φθάσει στην τέλεια αποκατάσταση του χρίσματος του Πνεύματος του Θεού όσον αφορά στην θεοδίδακτη εξήγηση των γραφών).

 Σαφέστατα στην πρώτη εκκλησία και όπου διακονούσαν οι απόστολοι γινόταν αγώνας για να διατηρηθεί η ροή του Λόγου του Θεού, που καθάριζε και ξεδιψούσε τις ψυχές των προορισμένων για τη βασιλεία του Θεού παιδιών του Θεού.

Θεσσαλονικείς Β' 3:1-2 - Φίλος

ΤΕΛΟΣ, αδελφοί, προσεύχεστε για μας, για να τρέχει ο λόγος τού Κυρίου και να δοξάζεται, καθώς και σε σας, και για να ελευθερωθούμε από τους παράλογους και πονηρούς ανθρώπους· επειδή, η πίστη δεν υπάρχει σε όλους.” (βλέπε επίσης Α΄ Θεσσαλονικείς 4:2-3)

Είναι σημαντικό να επιστρέψουμε στην ελευθερία στην οποία μας έφερε ο Θεός όταν μας χάρισε το Πνεύμα Του το Άγιο.

 

Γαλάτες 5:1 - Φίλος

«Στην ελευθερία, λοιπόν, με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να μένετε σταθεροί, και μη υποβληθείτε ξανά σε ζυγό δουλείας.»

 Δυστυχώς πολλές φορές  είτε μόνοι μας είτε εξαιτίας άλλων ανθρώπων οδηγηθήκαμε σε δουλεία αφού δεχθήκαμε να μπει στη ζωή μας η ζύμη των γραμματέων και Φαρισαίων που πείθοντας μας με λόγους ανθρώπινης σοφίας για τις δοξασίες τους ήθελαν να έχουν καύχηση στη σάρκα μας.

 

Γαλάτες 5:7-9 - Φίλος

«Τρέχατε καλά· ποιος σας εμπόδισε στο να μη πείθεστε στην αλήθειαΑυτή η ισχυρογνωμοσύνη δεν είναι από εκείνον που σας καλεί. Λίγη ζύμη κάνει ολόκληρο το φύραμα ένζυμο

 

Γαλάτες 5:16-18 - Βάμβας

«Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός. Διότι η σαρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός· ταύτα δε αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μη πράττητε. Αλλ' εάν οδηγήσθε υπό του Πνεύματος, δεν είσθε υπό νόμον

 

Μόνον εάν εξασφαλίσουμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού καθώς αυτή μας οδηγεί στις γραφές και στην απομάκρυνση κάθε ζύμης, που ο πονηρός εναπόθεσε με πονηρές μεθοδείες μέσα στα διάφορα ανθροποσύστατα δόγματα και ανθρωποσύστατες εκκλησίες στις οποίες  είχαμε ή έχουμε ενταχτεί, τότε μόνο θα περπατήσουμε στις εντολές Του που δεν είναι βαριές και θα απολαύσουμε ζωή αιώνιο. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουμε να καταδικαστούμε από την ανυπακοή μας. 

 

Ιωάννης 3:31-36 – Φίλος

Αυτός που έρχεται από επάνω, είναι υπεράνω όλων· αυτός που είναι από τη γη, από τη γη είναι, και από τη γη μιλάει· αυτός που έρχεται από τον ουρανό, είναι υπεράνω όλων. Και εκείνο που είδε και άκουσε, αυτό δίνει ως μαρτυρία· και κανένας δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Όποιος δεχθεί τη μαρτυρία του, επισφράγισε ότι ο Θεός είναι αληθής. Δεδομένου ότι, εκείνος, που ο Θεός τον απέστειλε, μιλάει τα λόγια του Θεού· επειδή, ο Θεός δεν του δίνει το Πνεύμα με μέτροΟ Πατέρας αγαπάει τον Υιό, και όλα τα έδωσε στο χέρι του. Όποιος πιστεύει στον Υιό, έχει αιώνια ζωή· όποιος, όμως, απειθεί στον Υιό, δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή τού Θεού μένει επάνω του.” 

 Ακόμη και αυτός ο Νόμος ήταν πνευματικός για όσο καιρό το Πνεύμα του Θεού τον είχε διατάξει. Από την στιγμή όμως που το Πνεύμα του Θεού έδειξε μια νέα οδό για την είσοδο μας στην παρουσία του Θεού, καλούμαστε να υπακούσουμε και να απομακρυνθούμε από τις θυσίες και τις λατρευτικές διατάξεις και κάθε εντολή και έργο σάρκας, που δεν μπορούν να καθαρίσουν την συνείδηση του πιστού από τις αμαρτίες και τα νεκρά έργα.


Εβραίους 10:19-22 - Φίλος

«ΕΧΟΝΤΑΣ, λοιπόν, αδελφοί, την παρρησία να μπούμε μέσα στα άγια, διαμέσου τού αίματος του Ιησού, μέσα από έναν νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίο καθιέρωσε σε μας διαμέσου τού καταπετάσματος, δηλαδή, της σάρκας του, και έχοντας μεγάλο ιερέα για τον οίκο τού Θεού, ας πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, με πληροφορία πίστης, έχοντας τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση,»

 Πράξεις 3:22-23 - Φίλος

«Επειδή, ο Μωυσής είπε στους πατέρες ότι: «Ο Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει σε σας προφήτην από τους αδελφούς σας, σαν κι εμένα· αυτόν θα ακούτε σύμφωνα με όλα όσα θα μιλήσει σε σας. Και κάθε ψυχή, που δεν θα ακούσει εκείνον τον προφήτη, θα εξολοθρευτεί από τον λαό». 

 Ιωάννης 8:31-32 - Φίλος

«Ο Ιησούς, λοιπόν, έλεγε στους Ιουδαίους, που είχαν πιστέψει σ' αυτόν: Αν εσείς μείνετε στον δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου· και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει

 

Πρέπει να εξετάζουμε με φόβο Θεού εάν αυτό που θεωρούμε ως δόγμα μας έχει την συμμαρτυρία των λόγων του Ιησού, όπως αυτοί είναι γραμμένοι στο Ευαγγέλιό Του. Τότε θα γίνουμε υπάκουοι δούλοι και θα μαρτυρήσουμε για τη αλήθεια του Θεού.  Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και της διαφθοράς θα σταθούμε σαν άνδρες για να υπερασπιστούμε την ουράνια προέλευση των λόγων του Ιησού και θα ομολογήσουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης και ότι ο μόνος αληθινός είναι ο Κύριος μας και Θεός μας.Όπως ο πατέρας της πίστης Αβραάμ πίστεψε στα λόγια του Θεού και λογίσθηκε σ’ αυτόν σαν δικαιοσύνη, έτσι και εμείς πιστεύοντας στη μαρτυρία των λόγων του Ιησού θα λογισθεί σε μας για δικαιοσύνη. 

 

Ιωάννης 3:31-36 - Φίλος

«Αυτός που έρχεται από επάνω, είναι υπεράνω όλων· αυτός που είναι από τη γη, από τη γη είναι, και από τη γη μιλάει· αυτός που έρχεται από τον ουρανό, είναι υπεράνω όλων. Και εκείνο που είδε και άκουσε, αυτό δίνει ως μαρτυρία· και κανένας δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Όποιος δεχθεί τη μαρτυρία του, επισφράγισε ότι ο Θεός είναι αληθής. Δεδομένου ότι, εκείνος, που ο Θεός τον απέστειλε, μιλάει τα λόγια τού Θεού· επειδή, ο Θεός δεν του δίνει το Πνεύμα με μέτροΟ Πατέρας αγαπάει τον Υιό, και όλα τα έδωσε στο χέρι του. Όποιος πιστεύει στον Υιό, έχει αιώνια ζωή· όποιος, όμως, απειθεί στον Υιό, δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή τού Θεού μένει επάνω του.» 

 

 Ιωάννης 8:14-14 - Φίλος

«Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: Και αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου είναι αληθινή· επειδή, ξέρω από πού ήρθα, και πού πηγαίνω· εσείς, όμως, δεν ξέρετε από πού έρχομαι και πού πηγαίνω.» 

 Ιωάννης 8:18-19 - Φίλος

«Εγώ είμαι που δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, και ο Πατέρας, που με απέστειλε, δίνει μαρτυρία για μένα.

Του έλεγαν, λοιπόν: Πού είναι ο Πατέρας σου; Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Ούτε εμένα ξέρετε ούτε τον Πατέρα μου· αν ξέρατε εμένα, θα ξέρατε και τον Πατέρα μου

 

 Δυστυχώς πολλές φορές οι πιστοί δεχόμενοι την μαρτυρία και τις παραδόσεις των ανθρώπων ως δόγμα τους δεν αναζήτησαν να δουν αν αυτή η μαρτυρία συμπίπτει με την μαρτυρία του Ιησού για την αλήθεια. Έτσι σιγά - σιγά απομακρύνθηκαν από τα καθαρά και ζωντανά νερά του Λόγου του Θεού και έτρεξαν στα στάσιμα και βαλτώδη νερά της γήινης και ανθρώπινης αυθεντίας.  

Είναι θαυμαστό να αντιληφθούμε τα λόγια του αποστόλου Ιωάννη στην Α’ Επιστολή του όπου προσπαθεί να προφυλάξει το λαό του Θεού από διδασκαλίες που δεν διαπνέονται από την ευσέβεια της ζωής του Ιησού Χριστού.

 Ιωάννου Α' 2:26-29 - Βάμβας

«Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων, οίτινες σας πλανώσι. Και το χρίσμα, το οποίον υμείς ελάβετε απ' αυτού, εν υμίν μένει, και δεν έχετε χρείαν να σας διδάσκη τις· αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος· και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτώ.» 

 Φιλιππησίους 3:7-9 - Βάμβας

«Πλην εκείνα, τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν διά τον Χριστόν·  μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτώ μη έχων ιδικήν μου δικαιοσύνην την εκ του νόμου, αλλά την διά πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνην την εκ Θεού διά της πίστεως,….»

 Ιωάννης 7:18-18 - Βάμβας

«Όστις λαλεί αφ' εαυτού, ζητεί την δόξαν την ιδικήν αυτού, όστις όμως ζητεί την δόξαν του πέμψαντος αυτόν, ούτος είναι αληθής, και αδικία εν αυτώ δεν υπάρχει

 Ιωάννης 11:9-10 - Φίλος

«Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Δεν είναι δώδεκα οι ώρες τής ημέρας; Αν κάποιος περπατάει κατά την ημέρα, δεν σκοντάφτει, επειδή βλέπει το φως τούτου τού κόσμου· αν, όμως, κάποιος περπατάει κατά τη νύχτα, σκοντάφτει, επειδή το φως δεν είναι μέσα του.»

 Εφεσίους 4:20-24 - Βάμβας

“Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω τον Χριστόν, επειδή αυτόν ηκούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν τω Ιησού· να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίαςκαι να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.”


Είναι πολύ σοβαρό να αντιληφθούμε την σημασία της φράσης «εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας»

Η έγκριτη εγκυκλοπαίδεια Britannica Larousse γράφει για την ετυμολογία της λέξης «όσιος»

Όσιος: [ΕΤΥΜΟΛ. Άγνωστης ετυμολογίας. Το επίθετο όσιος χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα πράγματα σε σχέση με τους θεούς και τα όσα αυτοί επιβάλλουν στους ανθρώπους. Η ακριβής σημασία του επιθέτου μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητή με την αντιδιαστολή του προς τα επίθετα δίκαιος και ιερός. Το επίθετο όσιος αναφέρεται στους κανόνες που έχουν ορίσει οι θεοί για την ανθρώπινη κοινωνία, δηλ. στους θείους νόμους. Επομένως η λέξη έχει έντονα θρησκευτικό περιεχόμενο, δηλώνει τον σύμφωνο προς τον θείο νόμο, τη θέληση των θεών, και διαφέρει από τη λέξη δίκαιος, που χρησιμοποιείται για τους ανθρώπινους νόμους, τους κανόνες που έχουν ορίσει οι ίδιοι οι άνθρωποι για την κοινωνία τους. Το όσιος δηλώνει επίσης όσα επιτρέπουν οι θεοί στους ανθρώπους δηλ. εκείνα που ανήκουν σε ένα χώρο μη ιερό. Με αυτή τη σημασία το επίθετο όσιος  αντιδιαστέλλεται προς το ιερός,  το οποίο περιλαμβάνει αυτά που αρμόζουν, ανήκουν και επιτρέπονται μόνο στους θεούς. Ως χαρακτηρισμός ανθρώπου η λέξη όσιος  έχει τη σημασία «ευσεβής, ενάρετος, αγνός» με εντονότερα ηθική χροιά από το ευσεβής, που περιορίζεται στον σεβασμό προς τους θεούς κα τους θεσμούς. Στη χριστιανική εποχή η λέξη έλαβε τη σημασία «άγιος».

Οσιότητα : η συμπεριφορά σύμφωνα με το θείο νόμο, ευσέβεια, αγιότητα. 

 Για να ντυθούμε το νέο άνθρωπο σύμφωνα με την δικαιοσύνη και την οσιότητα της αλήθειας πρέπει να περιπατήσουμε ακριβώς στα βήματα Εκείνου που είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ και είναι ο μόνος Όσιος που περιπάτησε στη γη. 

 

Πράξεις 2:27 - Φίλος

«Επειδή, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά.»

 Εβραίους 7:26 - Φίλος

«Επειδή, τέτοιου είδους αρχιερέας έπρεπε σε μας: Όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς, και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς·» 

 Αποκάλυψις 15:4 – Φίλος

«Ποιος δεν θα σε φοβηθεί, Κύριε, και δεν θα δοξάσει το όνομά σου; Επειδή, είσαι ο μόνος όσιος· αφού, όλα τα έθνη θα ‘ρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου· επειδή, οι κρίσεις σου έγιναν φανερές. 

Αποκάλυψις 16:5-5 - Φίλος

«Και άκουσα τον άγγελο των νερών, να λέει: Είσαι δίκαιος, Κύριε, ο Ων και ο Ην και ο Όσιος, επειδή τα έκρινες αυτά·»


Αυτός ο άγιος φόβος για την τήρηση του Λόγου του Θεού στη ζωή μας θα μας αποτρέψει από οποιαδήποτε αλλαγή  η παρερμηνεία της Γραφής. Έτσι δεν θα προσπαθούμε να καθαρίσουμε τις ψυχές μας με ανθρώπινα δόγματα και διατάξεις αλλά θα καθαριστούμε από την θαυμαστή αιώνια δύναμη του Λόγου Του. Δυστυχώς όμως και ο πιο καλοπροαίρετος άνθρωπος στο να εκτελέσει το θέλημα του Θεού προσκόπτει στην αδυναμία της σάρκας μας να πράξει το θέλημα του Θεού.

 

Ρωμαίους 7:14-25 - Φίλος

«Επειδή, ξέρουμε καλά ότι ο νόμος είναι πνευματικός· εγώ, όμως, είμαι σαρκικός, πουλημένος κάτω από την εξουσία τής αμαρτίαςΕπειδή, δεν γνωρίζω εκείνο που κάνω· για τον λόγο ότι, εκείνο που θέλω, δεν το κάνω, αλλά εκείνο που μισώ, αυτό κάνωΚαι αν εκείνο που δεν θέλω, αυτό κάνω, συμφωνώ με τον νόμο, ότι είναι καλός. Όμως, τώρα δεν το κάνω αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μουΕπειδή, ξέρω ότι μέσα μου (δηλαδή, μέσα στη σάρκα μου) δεν κατοικεί αγαθό· επειδή, το να θέλω, βρίσκεται κοντά μου, το να κάνω, όμως, το καλό, δεν το βρίσκω· επειδή, δεν κάνω το αγαθό, που θέλω· αλλά, το κακό, που δεν θέλω, αυτό κάνω. Και αν εγώ κάνω εκείνο που δεν θέλω, δεν το εργάζομαι πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Βρίσκω, λοιπόν, τούτον τον νόμο, ότι, ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, κοντά μου βρίσκεται το κακό. Επειδή, βρίσκω μεν ευχαρίστηση στον νόμο τού Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο· όμως, βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο, που αντιμάχεται στον νόμο τού νου μου, και με αιχμαλωτίζει στον νόμο τής αμαρτίας, που είναι μέσα στα μέλη μου. Ω, ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτού τού θανάτου;» Ευχαριστώ τον Θεό διαμέσου τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας. Άρα, λοιπόν, εγώ ο ίδιος με τον νου μεν δουλεύω στον νόμο του Θεού· με τη σάρκα, όμως, στον νόμο της αμαρτίας.» 

 

Στα παραπάνω λόγια του Παύλου φαίνεται καθαρά ότι η σάρκα μας ενώ δημιουργήθηκε από τον Θεό μας για να υπακούει στο θέλημα Του, για όσο χρόνο έμενε κάτω από την χάρη Του ο πρώτος Αδάμ, από την στιγμή που αμάρτησαν εισήλθε η δύναμη της αμαρτίας σε όλους τους ανθρώπους  και κατά συνέπεια ο μισθός της αμαρτίας, που είναι  ο πνευματικός θάνατος. 

Η αιτία της αδυναμίας που έχει η σάρκα μας να πράξει το θέλημα του Θεού ήταν η παρακοή των πρωτοπλάστων. Μάλιστα αυτή η αδυναμία εμφανίζεται από τη στιγμή που η Εύα με αλαζονεία  υποτίμησε την άγια εντολή του Θεού και προτίμησε να στρέψει τα μάτια της πάνω “στο δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού”.

Η επιθυμία της και μόνο για ότι ήταν αρεστό στα μάτια της θεωρήθηκε από το Θεό ανυπακοή με αποτέλεσμα η αμαρτία να εισέλθει μέσα της δίνοντας παράλληλα τόπο στον διάβολο. 

Το επόμενο βήμα της ήταν η εκτέλεση της αμαρτίας που είχε ως αποτέλεσμα τον πνευματικό θάνατο της Εύας και του Αδάμ.

 

Γένεσις 3:6-7 - Φίλος

«Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή, και ότι ήταν αρεστό στα μάτια, και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση· και αφού πήρε από τον καρπό του, έφαγε· και έδωσε και στον άνδρα της μαζί της, κι αυτός έφαγε.Κι ανοίχτηκαν τα μάτια και των δύο και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί· και αφού έρραψαν φύλλα συκιάς, έφτιαξαν για τον εαυτό τους περιζώματα.» 

 Ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θέλοντας να μας δείξει ότι ο προάγγελος της αμαρτίας μέσα στη ζωή μας είναι η επιθυμία είπε:

Ματθαίος 5:28-28 - Φίλος

«Εγώ, όμως, σας λέω, ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του.»

Μάρκος 4:19-19 - Φίλος

«αλλά, οι μέριμνες αυτού τού αιώνα, και η απάτη τού πλούτου, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αφού μπουν μέσα τους, συμπνίγουν τον λόγο, και γίνεται άκαρπος.»

 

Και οι άλλοι απόστολοι και μαθητές κάνουν σαφές μέσα από τις επιστολές τους ότι η αιτία της πνευματικής μας αποτυχίας είναι οι σαρκικές μας επιθυμίες.

 

Ρωμαίους 7:7-8 - Φίλος

«Τι θα πούμε, λοιπόν; Ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο· αλλά, δεν γνώρισα την αμαρτία, παρά διαμέσου τού νόμου· επειδή, και την επιθυμία δεν θα τη γνώριζα, αν ο νόμος δεν έλεγε«Μη επιθυμήσεις».

Και η αμαρτία, παίρνοντας αφορμή διαμέσου τής εντολής, γέννησε μέσα μου κάθε επιθυμία· επειδή, χωρίς τον νόμο, η αμαρτία είναι νεκρή.»

 Τιμόθεος Α' 6:9-10 - Φίλος

«Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα, και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες, που βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια.

Επειδή, ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία· την οποία μερικοί, καθώς την ορέχθηκαν, αποπλανήθηκαν από την πίστη και πέρασαν τον εαυτό τους μέσα από πολλές οδύνες.»

 Τιμόθεος Β' 4:3-3 - Φίλος

«Επειδή, θάρθει καιρός, όταν δεν θα υποφέρουν την υγιαίνουσα διδασκαλία· αλλά, θα συγκεντρώσουν στον εαυτό τους έναν σωρό δασκάλους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, για να γαργαλίζονται στην ακοή·»

Τίτος 2:11-12 - Φίλος

«Επειδή, φανερώθηκε η σωτήρια χάρη τού Θεού προς όλους τούς ανθρώπους,

η οποία μάς διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και να ζήσουμε με σωφροσύνη και με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα,»

 Τίτος 3:3-4 - Φίλος

«Επειδή, ήμασταν κάποτε κι εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, καθώς ήμασταν δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ηδονές, ζώντας μέσα σε κακία και φθόνο, μισητοί και μισώντας ο ένας τον άλλον.  Όταν, όμως, φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία τού Σωτήρα μας Θεού,»

Πέτρου Α' 2:11-11 - Φίλος

«Αγαπητοί, σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπίδημους, να απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες αντιμάχονται ενάντια στην ψυχή·»

 

 Πέτρου Β' 1:3-4 - Φίλος

«Καθώς η θεία δύναμή του χάρισε σε μας όλα τα απαραίτητα προς ζωή και ευσέβεια, διαμέσου τής επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα του και την αρετή·

διαμέσου των οποίων δωρήθηκαν σε μας οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνετε κοινωνοί θείας φύσης, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά, που υπάρχει μέσα στον κόσμο, διαμέσου τής επιθυμίας

 Πέτρου Β' 3:3-3 - Φίλος

«γνωρίζοντας πρώτα τούτο, ότι στις έσχατες ημέρες θάρθουν εμπαίκτες, που θα περπατούν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες·»

Ιακώβου 1:13-15 - Φίλος

«Κανένας, όταν πειράζεται, ας μη λέει ότι: Από τον Θεό πειράζομαι· επειδή, ο Θεός είναι απείραστος κακών, κι αυτός δεν πειράζει κανέναν. Πειράζεται, όμως, κάθε ένας, από τη δική του επιθυμία, καθώς παρασύρεται και δελεάζεταιΈπειτα, η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία· και η αμαρτία, μόλις εκτελεστεί, γεννάει τον θάνατο.»

 

Ιωάννου Α' 2:16-17 - Φίλος

«επειδή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο: Η επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία τού βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του· εκείνος, όμως, που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα

 

 Ιούδα 1:16-18 - Φίλος

«Αυτοί είναι γογγυστές, μεμψίμοιροι, που περπατούν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους· και το στόμα τους μιλάει υπερήφανα, και κολακεύουν πρόσωπα για χάρη ωφέλειας.  Αλλά, εσείς, αγαπητοί, θυμηθείτε τα λόγια που από πριν έχουν ειπωθεί από τους αποστόλους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι, σας έλεγαν πως, «στον έσχατο καιρό θα ΄ρθουν εμπαίκτες, οι οποίοι θα περπατούν σύμφωνα με τις ασεβείς επιθυμίες τους».

 

Όλα τα παραπάνω εδάφια έρχονται να μας φωτίσουν και να καταλάβουμε ότι οι επιθυμίες του κόσμου είναι εκείνες που φθείρουν τον άνθρωπο και τελικά κατευθύνουν τα μέλη της σάρκας σε έργα του σκότους και όχι στα άγια έργα που προετοίμασε ο Θεός για εμάς(Εφεσίους 2:10). Οι επιθυμίες μας είναι αυτές που έφεραν τον θάνατο στη ζωή μας και θα οδηγήσουν πολλούς ανθρώπους στην απώλεια εάν δεν απεκδυθούν την σάρκα με τις επιθυμίες της.

 

Έτσι ο Παύλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι :

Ρωμαίους 8:6-8 - Φίλος

«Επειδή, εκείνοι που ζουν σύμφωνα με τη σάρκα, φρονούν αυτά που ζητάει η σάρκα· ενώ, εκείνοι που ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα, αυτά που ζητάει το Πνεύμα. Για τον λόγο ότι, το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος· ενώ, το φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Επειδή, το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στον Θεό· για τον λόγο ότι, στον νόμο τού Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί. Όσοι, όμως, είναι τής σάρκας δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό

 Το φρόνημα της σάρκας δεν είναι άλλο από τις σαρκικές επιθυμίες. Το φρόνημα του ανθρώπου ταυτίζεται με τη θέληση του και με βάση ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς του και ποιον κύριο θέλει να δουλεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό ή τον Διάβολο; Έτσι καμία σάρκα δεν θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό για να εξιλεώσει την οργή του Θεού ενάντια στην αμαρτία των ανθρώπων.

 Η μόνη λύση για τη σωτηρία του ανθρώπου μπορούσε να προέλθει μόνο από τον Θεό.  Έπρεπε να παρουσιαστεί ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος Αδάμ, όπου μέσα του δεν θα υπήρχε καμιά επιθυμία του κόσμου αλλά  η επιθυμία του να είναι στραμμένη μόνο στο θέλημα και στη δόξα του Πατέρα. Ο μόνος που υπήρχε και υπάρχει στον ουρανό και στον οποίο δεν υπάρχει κοσμική επιθυμία και ταυτόχρονα δεν πειράζεται από κακό είναι μόνο Ένας, ο Θεός.

 

Ιακώβου 1:13-15 - Φίλος

«Κανένας, όταν πειράζεται, ας μη λέει ότι: Από τον Θεό πειράζομαι· επειδή, ο Θεός είναι απείραστος κακών, κι αυτός δεν πειράζει κανέναν. Πειράζεται, όμως, κάθε ένας, από τη δική του επιθυμία, καθώς παρασύρεται και δελεάζεται. Έπειτα, η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία· και η αμαρτία, μόλις εκτελεστεί, γεννάει τον θάνατο.»

 

Έπρεπε λοιπόν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, αυτός ο Θεός μας να έρθει με σάρκα όπου μέσα της δεν υπήρχε πειρασμός ή επιθυμία γήινη. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση ο Θεός να φέρει στον κόσμο μία νέα σάρκα που η προέλευσή της να είναι ουράνια και μάλιστα να προέρχεται από τον Θεό στον οποίο δεν υπάρχει επιθυμία γήινη. 

 

Ρωμαίους 8:3-4 - Φίλος

“Επειδή, το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας τής σάρκας, ο Θεός, στέλνοντας τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα· για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη τού νόμου, σε μας, που δεν περπατάμε σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα.”

 Ρωμαίους 8:6-7 - Φίλος

“Για τον λόγο ότι, το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος· ενώ, το φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Επειδή, το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στον Θεό· για τον λόγο ότι, στον νόμο τού Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί.”

Είναι ξεκάθαρο ότι τα ευαγγέλια διακηρύττουν ότι ο Ιησούς «εξήλθε» από τον Πατέρα και κατά συνέπεια είναι αδύνατον να υπήρχαν μέσα του σαρκικές επιθυμίες, όπως κάποιοι ισχυρίζονται.

 

Φιλιππησίους 2:7-8 - Λόγος

«αλλά κένωσε τον εαυτό του και πήρε τη μορφή δούλου, αποκτώντας την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου. Και όταν πια πήρε την εξωτερική μορφή του ανθρώπου, ταπεινώθηκε αυτόβουλα υποτασσόμενος ως το σημείο να δεχθεί ακόμα και να πεθάνει, και μάλιστα να πεθάνει στο σταυρό!»

 Φιλιππησίους 2:7-8 - Αρχαίο

«αλλά εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου δε σταυρού»

Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ο Θεός ήρθε «με ομοίωμα ανθρώπου» έχοντας την ίδια εξωτερική εμφάνιση με τον χοϊκό άνθρωπο αλλά πρέπει να δώσουμε σημασία ότι αυτός που φανερώθηκε με σάρκα δεν είναι άλλος από τον Ένα Ζωντανό Αληθινό Θεό. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή ερώτηση  πριν προχωρήσουμε.

 

Είναι δυνατόν ο Λόγος του Θεού, που είναι ο χαρακτήρας της υπόστασης Του, και όπως ο Ιωάννης διατυπώνει :

«Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος»

να έγινε φθαρτή σάρκα χωμάτινης προέλευσης και κατασκευής όπου μέσα της κατοικούσαν γήινες επιθυμίες που φθείρουν;

 Σύμφωνα λοιπόν με τον λόγο του Θεού έπρεπε να έρθει κάποιος από τον ουρανό «με ομοίωμα σάρκας αμαρτωλής» όπου μέσα του δεν θα υπήρχε η δύναμη της αμαρτίας με αποτέλεσμα να έχει την δύναμη να υποταχθεί στον Νόμο και να είναι ευάρεστος στον Θεό. 

Και μάλιστα αυτή η σάρκα δεν θα μπορούσε να αμαρτήσει γιατί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού :

Ιωάννου Α' 5:18 - Φίλος

«Γνωρίζουμε ότι καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει· αλλ' αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό διαφυλάττει τον εαυτό του, και ο πονηρός δεν τον αγγίζει

 Εβραίους 1:1-3 - Φίλος

“Ο ΘΕΟΣ, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ' αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Υιούτον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου τού οποίου έκανε και τους αιώνες· αυτός, που είναι το απαύγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής του, και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο τής δύναμής του, αφού διαμέσου τού εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στα υψηλά·”

 


Ο ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΕΤΑΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Η Γραφή μαρτυρεί αυτήν την αλήθεια όταν λέει :

Ιωάννης 3:13

«Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός τού ανθρώπου.»(Συγκρίνετε αυτό το εδάφιο κάθε άλλης έκδοσης της Καινής Διαθήκης με εκείνη του αρχαίου κειμένου UBS)

Γαλάτες 4:4-6 - Φίλος

«όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο· για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον νόμο, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία. Και επειδή είστε γιοι, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα τού Υιού του στις καρδιές σας, το οποίο κράζει: Αββά, Πατέρα.»

Από το παραπάνω εδάφιο φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, αν και γεννήθηκε από γυναίκα στάθηκε με παρρησία κάτω από το Νόμο του Θεού και κινούμενος από αγάπη προς τον Θεό εκτελούσε όλες τις εντολές Του. Καθώς η αμαρτία δια του Νόμου δεν μπορούσε να λάβει αφορμή από κάποια επιθυμία ή παράβαση μέσα στη σάρκα του Ιησού, δεν κατάφερε να φθείρει και να φέρει τον θάνατο μέσα στην σάρκα του Ιησού, αφού ήταν ο Άνθρωπος που κατέβηκε από τον ουρανό.(Ρωμαίους 7:7-13)

 

Ιωάννης 14:30-31 - Φίλος

«Δεν θα μιλήσω πολλά πλέον μαζί σας· επειδή, έρχεται ο άρχοντας τούτου τού κόσμου, και δεν έχει τίποτε μέσα σε μένα. Αλλά, για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπάω τον Πατέρα και, όπως με πρόσταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω. Σηκωθείτε, ας αναχωρήσουμε από εδώ.» 

 Ιωάννου Α' 2:15-17 - Φίλος

«Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη τού Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ' αυτόν·

επειδή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο: Η επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία τού βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του· εκείνος, όμως, που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα.»

Ο Κύριος όντας ο Μόνος Άνθρωπος που «εξήλθε» από τον Πατέρα, αντί να νικηθεί από την αμαρτία, νίκησε τον κόσμο της αμαρτίας.

Ιωάννου Α' 5:3-4 - Φίλος

«Επειδή, αυτή είναι η αγάπη τού Θεού, στο να τηρούμε τις εντολές του· και οι εντολές του δεν είναι βαριές. 

Επειδή, κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό, νικάει τον κόσμο, και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι τούτη: Η πίστη μας.»

 

Ο Ιησούς Χριστός καθώς δεν ήταν ένας χοϊκός άνθρωπος «δελεαζόμενος και παρασυρόμενος»  από τις γήινες επιθυμίες δεν έδωσε τόπο στην αμαρτία ώστε να ξεσηκώσει την αμαρτία και αφού εκτελεσθεί να παραδώσει  την εξουσία του σώματος σε εκείνον που έχει το κράτος του θανάτου, τον Διάβολο.(Ιωάννης 7:34-38, Ρωμαίους 6:19-23, Ιακώβου 2:10-11) 

Σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει για τις αμαρτίες άλλου ανθρώπου και να αντικαταστήσει αυτόν στη θέση της τιμωρίας.

Ψαλμοί 49:7 - Φίλος

κανένας δεν μπορεί ποτέ να εξαγοράσει αδελφό ούτε να δώσει στον Θεό λύτρο γι' αυτόν·”

 Ο Θεός μας όμως είναι Πνεύμα. Είναι Άγιος και δεν υπάρχει προσωποληψία από μέρους Του απέναντι στην αμαρτία . Μπροστά στην αγιότητά Του δεν μπορεί να σταθεί κανείς από τους αμαρτωλούς γιατί είναι «πυρ καταναλίσκον». Τον Θεό δεν τον είδε κανείς ποτέ. 

Αυτός ο Μεγάλος Θεός που είναι Αγάπη, γεμάτος από έλεος και ευσπλαχνία για τα αδύναμα και πεσμένα πλάσματα Του μη βλέποντας να υπάρχει άλλος που να μπορούσε να τα σώσει από την σκλαβιά της σκληρής εξουσίας του Σατανά, ήρθε ο Ίδιος με συγκαλυμμένο τρόπο και φανερώθηκε με σάρκα και έδωσε τον Εαυτό Του για εμάς.


Ησαΐας 59:15-17 - Φίλος

«Ναι, εξέλιπε η αλήθεια· κι αυτός που ξεκλίνει από το κακό, γίνεται θήραμα. Και ο Κύριος είδε, και δυσαρεστήθηκε ότι δεν υπήρχε κρίση·

και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε εκείνος που μεσιτεύει· γι' αυτό, ο βραχίονάς του ενέργησε σ' αυτόν σωτηρία· και η δικαιοσύνη του, αυτή τον βάσταξε.

Και ντύθηκε δικαιοσύνη σαν θώρακα, και έβαλε την περικεφαλαία τής σωτηρίας ολόγυρα επάνω στο κεφάλι του· και φόρεσε τα ενδύματα της εκδίκησης σαν ιμάτιο, και ντύθηκε ολόγυρα τον ζήλο σαν επανωφόρι.» (Διάβασε επίσης  Ησαΐας μα:28, Ησαΐας 63:5)

Αυτός ο μόνος και αληθινός Θεός είναι που ορκίστηκε στον Εαυτό Του και έβαλε παρακαταθήκη για την  επιτυχία του σωτηριακού Του σχεδίου τον ίδιο Του τον Εαυτό.

 

Εβραίους 6:13-14 - Φίλος

«Επειδή, ο Θεός, δίνοντας υπόσχεση στον Αβραάμ, μια που δεν είχε να ορκιστεί σε κανέναν μεγαλύτερόν του, ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγοντας: «Οπωσδήποτε, ευλογώντας θα σε ευλογήσω, και πληθύνοντας θα σε πληθύνω».

Αφού λοιπόν καμιά ανθρώπινη θυσία δεν θα μπορούσε να εξιλεώσει την οργή Του ο Θεός έστειλε τον Υιό Του .

 

Εβραίους 10:5-10 - Φίλος

«Γι' αυτό, μπαίνοντας μέσα στον κόσμο, λέει: «Θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά μου ετοίμασες ένα σώμαΣε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες. Τότε, είπα: Δες, έρχομαι, (στον τόμο τού βιβλίου είναι γραμμένο για μένα), για να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου». Αφού πιο πάνω είπε, ότι: «Θυσία και προσφορά, και ολοκαυτώματα, και προσφορές περί αμαρτίας, δεν θέλησες, ούτε ευαρεστήθηκες σ' αυτές»· (που προσφέρονται σύμφωνα με τον νόμο)· τότε είπε: «Δες, έρχομαι, για να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου». Αναιρεί το πρώτο, για να συστήσει το δεύτεροΜε το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου τής προσφοράς τού σώματος του Ιησού Χριστού, που έγινε μια φορά για πάντα

  

Ιωάννης 4:34-34 - Φίλος

Ο Ιησούς λέει σ' αυτούς: Το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα εκείνου που με απέστειλε, και να τελειώσω το έργο του.

Ιωάννης 5:30-30 - Φίλος

«Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό μου. Καθώς ακούω, κρίνω· και η δική μου κρίση είναι δίκαιη· επειδή, δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα, που με απέστειλε.»

 

Ιωάννης 6:38-40 - Φίλος

επειδή, κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε.

Και το θέλημα του Πατέρα, που με απέστειλε, είναι τούτο: Κάθε τι που μου έδωσε, να μη απολέσω τίποτε απ' αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Και το θέλημα εκείνου που με απέστειλε είναι τούτο: Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σ' αυτόν, να έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα.”

Ο Υιός δεν είναι ένας άλλος θεός ή ένα άλλο πρόσωπο μέσα στην Θεότητα αλλά είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου και ο χαρακτήρας της υπόστασης του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρκα δηλαδή σώμα. Είναι το σώμα του Θεού μέσα στο οποίο κατοίκησε όλο το πλήρωμα της Θεότητας(δηλ. το Άγιο Πνεύμα του Θεού) και μέσα στο οποίο έτρεχε το ίδιο το Αίμα του Θεού.

Πράξεις 20:28-28 - Φίλος

«Προσέχετε, λοιπόν, στον εαυτό σας, και σε ολόκληρο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σάς έβαλε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία τού Θεού, που απέκτησε με το ίδιο του το αίμα

 

Πράξεις 20:28-28 - Αρχαίο

«….. προσέχετε εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Θεού ην περιεποιήσατο δια του αίματος του ιδίου..»

 Ιωάννου Α' 5:20-20 - Φίλος

«Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός τού Θεού ήρθεκαι μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό· και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό, με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό· αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και η αιώνια ζωή

 

Ο Υιός σύμφωνα με τον Ιωάννη δεν είναι κάποιο άλλο πρόσωπο αλλά η ορατή εικόνα του Ενός και Μόνου Αληθινού Θεού. Με λίγα λόγια ο Ιησούς είναι ο Ένας και Μόνος Αληθινός Θεός.

 Γιατί ο  Θεός Υιός που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας(σύμφωνα με τους Τριαδικούς χριστιανούς) μπορεί να γίνει άνθρωπος, ενώ το πρώτο πρόσωπο ο Θεός Πατέρας δεν μπορούσε να έλθει με μορφή ανθρώπου;

Ο απόστολος Παύλος όμως δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι Αυτός ο Ίδιος ο Μόνος και Αληθινός Θεός ήρθε με σαρκική μορφή για να μας συνδιαλλάξει και να μας αποκαταστήσει με τον Εαυτό Του.

Κορινθίους Β' 5:18-19 - Φίλος

«Τα πάντα, όμως, είναι από τον Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του, διαμέσου τού Ιησού Χριστού, και έδωσε σε μας τη διακονία τής συμφιλίωσης· δηλαδή, ότι ο Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτό του, διαμέσου τού Χριστού, μη λογαριάζοντας σ' αυτούς τα πταίσματά τους· και εμπιστεύθηκε σε μας τον λόγο τής συμφιλίωσης.»

Κολοσσαείς 1:21-22 - Φίλος

«Κι εσάς, που ήσασταν κάποτε απαλλοτριωμένοι, και εχθροί στη διάνοια με τα πονηρά έργα· τώρα, όμως, σας συμφιλίωσε προς τον εαυτό του, διαμέσου τού σώματος της σάρκας τουδιαμέσου τού θανάτου, για να σας παραστήσει μπροστά του αγίους και χωρίς ψεγάδι και χωρίς κατηγορία·»

Το παραπάνω εδάφιο διατρανώνει ότι ο Ίδιος ο Θεός μας συμφιλίωσε με τον Εαυτό Του διαμέσου του θανάτου του σώματος της σάρκας Του. Και έρχεται και πάλι να αποσαφηνίσει ο Λόγος του Θεού ποιος θα μας παραστήσει ενώπιον ποιου.


Εφεσίους 5:25-27 - Αρχαίο

«οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν την εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής ίνα αυτήν αγιάση καθαρίσας τω λουτρώ του ύδατος εν ρήματι ίνα παραστήση αυτός εαυτώ ένδοξον την εκκλησίαν μη έχουσαν σπίλον η ρυτίδα η τι των τοιούτων αλλ’  ίνα ή αγία και άμωμος»

Τα δύο παραπάνω εδάφια έρχονται σε πλήρη αρμονία καθώς μαζί με όλο το σύνολο του Λόγου του Θεού να μας φανερώσουν ότι η λέξη «αυτός» αναφέρεται στην ανθρώπινη μορφή του Ενός και Μόνου Αληθινού Θεού που είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός και η λέξη «εαυτώ» αναφέρεται στον Έναν Θεό και Πατέρα μας που είναι το Μόνο Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο Θεός είναι «ο Ανήρ» της Εκκλησίας ενώπιον του οποίου θα παρασταθούμε.

 

Ωσηέ 2:16-23 - Φίλος

«Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα με αποκαλέσεις: Ο άνδρας μου· και δεν θα με αποκαλέσεις πλέον: Ο Βάαλ μου· επειδή, θα αφαιρέσω τα ονόματα των Βααλείμ από το στόμα της, και δεν θα αναφέρονται πλέον τα ονόματά τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών προς τα θηρία τού χωραφιού, και προς τα πουλιά τού ουρανού, και τα ερπετά τής γης· και τόξο, και ρομφαία, και πόλεμο θα συντρίψω από τη γη, και θα τους κατοικίσω με ασφάλεια. Και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου στον αιώνα· και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου με δικαιοσύνη, και με κρίση, και με έλεος, και με οικτιρμούς· και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου με πίστη· και θα γνωρίσεις τον ΚύριοΚαι κατά την ημέρα εκείνη, θα απαντήσω, λέει ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς, κι αυτοί θα απαντήσουν στη γη· και η γη θα απαντήσει προς το σιτάρι, και το κρασί, και το λάδι· κι αυτά θα απαντήσουν προς τον Ιεζραέλ. Και θα τη σπείρω για τον εαυτό μου επάνω στη γη· και θα ελεήσω την όχι ελεημένη· και θα πω προς τον όχι λαό μου: Είσαι λαός μου· κι αυτοί θα πουν: Είσαι Θεός μου.» 

 

Ιωάννου Α' 2:28 Βάμβας

«Και τώρα, τεκνία, μένετε εν αυτώ, ίνα όταν φανερωθή, έχωμεν παρρησίαν και μη αισχυνθώμεν απ' αυτού εν τη παρουσία αυτού. Εάν εξεύρητε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράττων την δικαιοσύνην εξ αυτού εγεννήθη

Γνωρίζουμε όλοι οι πιστοί έχουν ένα ουράνιο και μόνο ουράνιο Πατέρα.

Εβραίους 2:11-11 - Φίλος

«Επειδή, κι αυτός που αγιάζει κι αυτοί που αγιάζονται είναι όλοι από Έναν· για την οποία αιτία δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς,»

Ο Ιωάννης συνεχίζοντας στην Α’ Επιστολή του γράφει:

Ιωάννου Α' 3:1-6 - Φίλος

«Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά τού Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά τού Θεού· κι ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να είμαστε· γνωρίζουμε, όμως, ότι, όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι μ' Αυτόν· επειδή θα τον δούμε καθώς είναι. Και καθένας που έχει αυτή την ελπίδα επάνω σ' Αυτόν, αγνίζει τον εαυτό του, όπως Εκείνος είναι αγνός.  Καθένας που πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία· επειδή, η αμαρτία είναι η ανομία. Και γνωρίζετε ότι εκείνος φανερώθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας· και σ' αυτόν αμαρτία δεν υπάρχει.Καθένας ο οποίος μένει σ' αυτόν, δεν αμαρτάνει· καθένας που αμαρτάνει δεν τον είδε ούτε τον γνώρισε.»

Τα παραπάνω εδάφια δείχνουν ότι "Αυτός που φανερώθηκε με σάρκα" δεν είναι άλλος από τον Ένα και Μοναδικό Θεό, που είναι ο ουράνιος Πατέρας μας.

 

Τίτος 2:11-15 - Φίλος

«Επειδή, φανερώθηκε η σωτήρια χάρη τού Θεού προς όλους τούς ανθρώπους, η οποία μάς διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και να ζήσουμε με σωφροσύνη και με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, προσμένοντας τη μακάρια ελπίδα, και την επιφάνεια της δόξας τού μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού· ο οποίος έδωσε τον Εαυτό Του για χάρη μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του λαόν εκλεκτό, ζηλωτήν καλών έργων. Αυτά να λες, και να προτρέπεις, και να ελέγχεις με κάθε εξουσία· ας μη σε περιφρονεί κανένας.» 

Ένας είναι ο μεγάλος Θεός και Σωτήρας και δεν υπάρχει άλλος από τον ουράνιο Πατέρα μας. Αυτόν είδε η γενιά της Πρώτης Εκκλησίας των αποστόλων στην Δεύτερη Παρουσία Του σε όλη Του τη δόξα καθώς είναι και όχι πια σαν τον «πράο και ταπεινό» δούλο, που ήρθε να υπηρετήσει τον αμαρτωλό κόσμο.Είναι αδιαπραγμάτευτο μέσα στις Γραφές ότι ο Θεός είναι Ένας.


Εφεσίους 4:4-6 - Φίλος

«Ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως και προσκληθήκατε με μία ελπίδα τής πρόσκλησής σας· ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα· ένας Θεός και Πατέρας όλων, αυτός που είναι επάνω απ' όλους, και διαμέσου όλων, και μέσα σε όλους εσάς.» 

 Τα παραπάνω εδάφια μας  οδηγούν στην κατανόηση του μυστηρίου της ευσεβείας. Μας αποκαλύπτουν με θαυμαστό τρόπο ότι Αυτός που φανερώθηκε με σάρκα στη γη για να σηκώσει τις αμαρτίες μας δεν είναι άλλος από τον Θεό και Πατέρα μας.

 

Ιωάννης 7:17-18 - Φίλος

“Αν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημά του, θα γνωρίσει για τη διδασκαλία, αν είναι από τον Θεό ή αν εγώ μιλάω από τον εαυτό μου. Όποιος μιλάει από τον εαυτό του, ζητάει τη δική του δόξα· όποιος, όμως, ζητάει τη δόξα εκείνου που τον απέστειλε, αυτός είναι αληθινός, και αδικία δεν υπάρχει σ' αυτόν.”

Είναι πολύ σημαντικό να γίνουμε μέτοχοι αυτού που αρχικάγνώρισαν οι Απόστολοι, γιατί τότε θα γίνουμε μέτοχοι και της χαράς τους.

Ο απόστολος Ιωάννης γράφει:

Ιωάννου Α' 1:1-4 - Φίλος

«Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον Λόγο τής ζωής(και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και εξαγγέλλουμε σε σας την αιώνια ζωή, που ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε μας·) εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλλουμε και σε σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας· και η δική μας, μάλιστα, κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό του, τον Ιησού ΧριστόΚι αυτά τα γράφουμε σε σας, ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης

Ο Ιωάννης όμως μας δίνει να καταλάβουμε ποιος είναι «Αυτός που ήταν από την αρχή» και ότι Αυτόν που άκουσαν, είδαν με τα μάτια τους, και ψηλάφησαν με τα χέρια τους δεν ήταν άλλος από την ορατή εικόνα του αοράτου Θεού, που είναι το σώμα του μόνου και αληθινού Θεού. Με λίγα λόγια είδαν τον Θεό και Πατέρα Τους σαν Γιό Ανθρώπου

Αυτή η αποκάλυψη της ταυτότητας «Εκείνου που είναι από την αρχή» είναι τόσο μεγάλης αξίας που ο Ιωάννης συνεχίζει να γράφει:

Ιωάννου Α' 2:12-14 - Φίλος

«Γράφω σε σας, παιδάκια, επειδή συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σας, για χάρη τού ονόματός του.

Γράφω σε σας, πατέρες, επειδή γνωρίσατε εκείνον που υπήρχε εξαρχής

Γράφω σε σας, νεαροί, επειδή νικήσατε τον πονηρό· γράφω σε σας, παιδάκια, επειδή γνωρίσατε τον πατέρα.

Έγραψα σε σας, πατέρες, επειδή γνωρίσατε εκείνον που υπήρχε εξαρχής· έγραψα σε σας, νεαροί, επειδή είστε δυνατοί και ο λόγος τού Θεού μένει μέσα σας και νικήσατε τον πονηρό

Τιμόθεος Α' 3:15-16 - Φίλος

«αλλά, αν καθυστερήσω, για να ξέρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο τού Θεού, που είναι η εκκλησία τού ζωντανού Θεού, στύλος και στερέωμα της αλήθειας. 

 

Και αναντίρρητα, το μυστήριο της ευσέβειας είναι μεγάλο· ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα, δικαιώθηκε με Πνεύμα, φάνηκε σε αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, έγινε αποδεκτός με πίστη στον κόσμο, αναλήφθηκε με δόξα.» 

 

Ο ζωντανός Θεός είναι Ένας και Μοναδικός . Αυτός ο Αιώνιος , Άπειρος και Πανάγαθος Θεός ήρθε ανάμεσα μας σαν «Υιός ανθρώπου». Δεν ήρθε από τον ουρανό κάποιο άλλο πρόσωπο, γιατί δεν υπάρχει στον ουρανό άλλος Θεός  εκτός από τον Θεό Πατέρα.

 

Σημείωση: Σάρκα και αίμα δεν μπορεί να δει τον Θεό εκτός εάν ντυθούμε την ομοιότητα της σάρκας και του αίματος του Ιησού. Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό εκτός από τον Υιό Του(Ιωάννης α:18). Για να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό και Πατέρα μας  μπορούμε μόνο όταν έχουμε ντυθεί τον Ιησού Χριστό καθώς βαπτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Συνεπώς ντυμένοι την σάρκα και το αίμα του Υιού Του γινόμαστε άξιοι να δούμε τον Θεό Πατέρα.

Κολοσσαείς 2:9-13 - Φίλος

«Επειδή, μέσα σ' αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά· και μέσα σ' αυτόν είστε πλήρεις, αυτός που είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας· στον οποίο περιτμηθήκατε, με αχειροποίητη περιτομή, όταν ξεντυθήκατε το σώμα των αμαρτιών της σάρκας διαμέσου τής περιτομής τού Χριστού, καθόσον συνθαφτήκατε μαζί του στο βάπτισμα· με τον οποίο και συναναστηθήκατε διαμέσου τής πίστης τής ενέργειας του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς. Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί στα αμαρτήματα και στην ακροβυστία τής σάρκας σας, σας ζωοποίησε μαζί του, καθώς σας συγχώρεσε όλα τα πταίσματα,» 

Ρωμαίους 13:14 – Φίλος 

«Αλλά, ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό, και μη φροντίζετε για τη σάρκα, στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της.» 

Ρωμαίους 6:3-7 - Φίλος

«Ή αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του; Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου τού βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα τού Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Επειδή, αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί του ως προς την ομοιότητα του θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της ανάστασης· γνωρίζοντας τούτο, ότι ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε, για να καταργηθεί το σώμα τής αμαρτίας, ώστε να μη είμαστε πλέον δούλοι τής αμαρτίας. Επειδή, εκείνος που πέθανε, έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία.»

 

Γαλάτες 3:27-27 - Φίλος

«Δεδομένου ότι, όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, ντυθήκατε τον Χριστό.»

Για να μπορούμε να ευαρεστήσουμε με τη ζωή μας τον Πατέρα πρέπει να εγκατασταθεί μέσα μας το φρόνημα του ανθρώπου Ιησού Χριστού.

Φιλιππησίους 2:1-11 - Φίλος

«ΑΝ, λοιπόν, υπάρχει κάποια παρηγορία εν Χριστώ ή κάποια παραίνεση αγάπης ή κάποια κοινωνία τού Πνεύματος ή κάποια σπλάχνα και οικτιρμοί, κάντε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το ίδιο, έχοντας την ίδια αγάπη, να είστε ομόψυχοι, και ομόφρονες· μη κάνοντας τίποτε από αντιζηλία ή κενοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας ο ένας τον άλλον ότι υπερέχει από τον εαυτό του. Κάθε ένας μη αποβλέπετε στα δικά του, αλλά κάθε ένας ας αποβλέπει και σ' εκείνα που είναι των άλλων.  Να είναι, μάλιστα, σε σας το ίδιο φρόνημα, που ήταν και στον Ιησού Χριστό· ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό· αλλά, κένωσε τον εαυτό του, παίρνοντας μορφή δούλου, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους· και, καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του, γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού.Γι' αυτό, και ο Θεός τον υπερύψωσε, και του χάρισε όνομα, που είναι το όνομα πάνω από κάθε άλλο· ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων· και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, σε δόξα τού Πατέρα Θεού.»  Είναι απαραίτητο να τρέξουμε στην πηγή από όπου τρέχει το νερό της Αλήθειας, ο χρισμένος Λόγος του Θεού.. Αυτή η Πέτρα μέσα από την οποία ρέει ο αιώνιος Λόγος του Θεού είναι το σώμα του Ανθρώπου Ιησού Χριστού. Γιατί σύμφωνα με την γραφή  μέσα σ΄ Αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της Θεότητας .

Κολοσσαείς 2:9-9 - Φίλος

«Επειδή, μέσα σ' αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά· και μέσα σ' αυτόν είστε πλήρεις, αυτός που είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας·»

 

Εάν εκζητήσουμε αυτό το χρίσμα του Πνεύματος του Θεού στη ζωή μας, θα παραμείνουμε στην ΑΛΗΘΕΙΑ,  όπου δεν υπάρχει ψεύδος  και θα είμαστε «διδακτοί του Πνεύματος του Θεού»  για κάθε ζήτημα .

 

Ένας πιστός και αληθινός δούλος του Θεού θέλει να κάνει ακριβώς ότι του λέει ο Κύριος. Δεν μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από τις εντολές Του. Στον Μωϋσή διατάχθηκε να κάνει ακριβώς την Σκηνή του μαρτυρίου κατά τον τύπο τον οποίο του φανερώθηκε. 

Μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής βλέπουμε ανθρώπους να μην κάνουν μερικές φορές ακριβώς αυτό που τους διέταξε ο Κύριος και οι συνέπειες ήταν τραγικές. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Μωυσής, πιθανόν κάτω από την πίεση του λαού δεν υπάκουσε στον Κύριο και αντί να μιλήσει στην πέτρα την κτύπησε σύμφωνα με τον γνώριμο σε αυτόν τρόπο. Η παρακοή στέρησε στον Μωϋσή την είσοδο του στη Γη της  Επαγγελίας. Οι δύο γιοι του Ααρών κατακεραυνώθηκαν όταν θέλησαν να θυμιάσουν με ξένο πυρ, παρακούοντας την εντολή του Θεού να θυμιάζουν μόνο με πυρ που προέρχεται από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος.

Δυστυχώς πολλοί λίγο μετά την αναχώρηση του Παύλου και των άλλων απόστολων δεν κράτησαν τους λόγους του Ιησού στην καρδιά τους και στον νου τους αλλά ματαιώθηκαν μέσα στους δικούς τους διαλογισμούς και νομίζοντας ότι είναι σοφοί μωράθηκαν . Έτσι δεν στάθηκαν στα λόγια των ευαγγελίων αλλά προσπάθησαν να δώσουν εξηγήσεις σύμφωνα με τις φιλοσοφίες των ανθρώπων και σύμφωνα με τα στοιχεία του κόσμου.

Οι κατηγορίες που έφερναν οι Γραμματείς και Φαρισαίοι εναντίον του Ιησού ήταν οι εξής : 

Ιωάννης 10:33-33 - Φίλος

«Οι Ιουδαίοι αποκρίθηκαν σ' αυτόν, λέγοντας: Για καλό έργο δεν σε λιθοβολούμε, αλλά για βλασφημία, και επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό

 

Ιωάννης 5:18-18 - Φίλος

«Γι' αυτό, λοιπόν, οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, επειδή, όχι μόνον παρέβαινε το σάββατο, αλλά και δικό του πατέρα έλεγε τον Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσον με τον Θεό

Οι Ιουδαίοι γνωρίζοντας τις Γραφές καταλάβαιναν ότι αυτός που έλεγε ότι είναι γεννημένος από τον Θεό και ονομάζει τον Θεό, Πατέρα Του  δεν είναι άλλος παρά ο ίδιος ο Θεός. Γνώριζαν ότι ο Μεσσίας δεν θα είναι άλλος από τον Θεό με μορφή ανθρώπου.

Ψαλμοί 119:1-11 - Φίλος

«ΜΑΚΑΡΙΟΙ οι άμωμοι στον δρόμο τους· αυτοί που περπατούν στον νόμο τού Κυρίου.

Μακάριοι όσοι φυλάττουν τα μαρτύριά του, αυτοί που τον εκζητούν με όλη την καρδιά· αυτοί σίγουρα δεν πράττουν ανομία· περπατούν στους δρόμους του.

Εσύ πρόσταξες να τηρούνται οι εντολές σου ακριβώς.

Είθε έτσι να κατευθύνονται οι δρόμοι μου, ώστε να φυλάττω τα προστάγματά σου!

Τότε, δεν θα ντροπιαστώ, όταν επιβλέπω σε όλα τα προστάγματά σου.

Θα σε δοξολογώ με ευθύτητα καρδιάς, όταν μάθω τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου.

Θα φυλάττω τα διατάγματά σου· μη με εγκαταλείπεις ολοκληρωτικά. 

Με ποιον τρόπο θα καθαρίζει ο νέος τον δρόμο του; Τηρώντας τα λόγια σου.

Από όλη την καρδιά μου σε εκζήτησα· μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από τα προστάγματά σου.

Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου, για να μη αμαρτάνω σε σένα

 

Πέτρου Β' 1:3-4 - Φίλος

«Καθώς η θεία δύναμή του χάρισε σε μας όλα τα απαραίτητα προς ζωή και ευσέβεια, διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα του και την αρετή· διαμέσου των οποίων δωρήθηκαν σε μας οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνετε κοινωνοί θείας φύσης, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά, που υπάρχει μέσα στον κόσμο, διαμέσου τής επιθυμίας.» 

Όμως οι αποκαλούμενοι «αποστολικοί πατέρες» και ιδιαίτερα «οι Απολογητές» θέλοντας να κερδίσουν την εύνοια των σοφών εθνικών προσπάθησαν να εξηγήσουν «το μυστήριο της Ευσεβείας του Θεού» χρησιμοποιώντας την εθνική φιλοσοφία περί θεών.

 

Έτσι εμφανίζονται πλανεμένες απόψεις όπως :

α) Ο Υπέρτατος Αγαθός Θεός δεν είναι δυνατόν να έρθει σε κοινωνία με τα φθαρτά γήινα πλάσματα Του.

β) Ο Υιός είναι ένα άλλο πρόσωπο μέσα στη θεότητα. Καθώς δεν μπορεί ο Θεός Πατέρας να παρουσιαστεί και να συνδιαλλαγεί ο Ίδιος με τους ανθρώπους στέλνει τον Γιο Του να γίνει άνθρωπος.

γ) Ο Υιός δεν είναι ο Θεός αλλά ένα κτίσμα του Θεού.

δ) Ο Υιός δεν ήταν αληθινός άνθρωπος αλλά ένα φαινόμενο – πρόσωπο που ήταν η εμφάνιση κάποιου αρχαγγέλου.

 

Αγνοώντας έτσι τον αναμφισβήτητο μονοθεϊσμό των Εβραίων και επηρεασμένοι από την Πλατωνική φιλοσοφία παίρνουν στην Εκκλησία του Θεού την «ζύμη» της κοσμικής φιλοσοφίας.

Οι Εβραίοι καυχιόταν και τόνιζαν σωστά τον μονοθεϊσμό τους χωρίς και αυτοί να μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός.

Ιωάννης 8:41-41 - Φίλος

«Εσείς κάνετε τα έργα τού πατέρα σας.  Του είπαν, λοιπόν:  Εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία· έναν πατέρα έχουμε, τον Θεό.» 

Είναι ανοησία να διατείνονται πολλοί Χριστιανοί, ότι οι Εβραίοι δεν είχαν πλήρη αποκάλυψη για τον Θεό τους. Είναι να βλασφημία να λέμε ότι ο Μωυσής δεν είχε την αποκάλυψη για τη  Τριάδα.  

 

Ο Ιησούς είπε πολύ καθαρά στους μαθητές Του :

Ιωάννης 8:24-29 - Φίλος

«Σας είπα, λοιπόν, ότι θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας· επειδή, αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαιθα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας. Του έλεγαν, λοιπόν: Εσύ ποιος είσαι; Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ό,τι σας λέω εξαρχής. Πολλά έχω να λέω και να κρίνω για σας· αλλά, αυτός που με απέστειλε είναι αληθής· και εγώ, όσα άκουσα απ' αυτόν, αυτά λέω στον κόσμοΔεν κατάλαβαν ότι τους έλεγε για τον ΠατέραΟ Ιησούς, λοιπόν, είπε προς αυτούς: Όταν υψώσετε τον Υιό τού ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι Εγώ Είμαι, και από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτε, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας μου, αυτά μιλάω. Και εκείνος που με απέστειλε είναι μαζί μου· ο Πατέρας δεν με άφησε μόνον· επειδή, εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σ' αυτόν.»

Ο Απόστολος των εθνών, Παύλος, όντας ένας πιστός τηρητής των Ιουδαϊκών παραδόσεων και διώκτης της «Αιρέσεως των Ναζωραίων» μετά από την επιστροφή Του στον Κύριο καθώς τον συνάντησε στον δρόμο για την Δαμασκό αναγνώρισε ότι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός τον οποίο εδίωκε δεν ήταν άλλος από τον Ένα Θεό που λάτρευαν οι πατέρες του Ισραήλ και ο οποίος είχε φανερωθεί μέσω του Μωϋσή  στο Φαραώ με το όνομα “Εγώ Eίμαι αυτός που Είμαι”.

Έχοντας έτσι πάρει την αποκάλυψη από τον Θεό για τον Γιο Του μας φανερώνει ότι αυτός που φανερώθηκε σαν “Υιός του ανθρώπου” δεν είναι άλλος από τον Ένα και Μόνο Ζωντανό Θεό  που φανερώθηκε με σάρκα. 

Τιμόθεος Α' 3:15-16 - Φίλος

«αλλά, αν καθυστερήσω, για να ξέρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο τού Θεού, που είναι η εκκλησία τού ζωντανού Θεού, στύλος και στερέωμα της αλήθειας. 

Και αναντίρρητα, το μυστήριο της ευσέβειας είναι μεγάλο· ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα, δικαιώθηκε με Πνεύμα, φάνηκε σε αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, έγινε αποδεκτός με πίστη στον κόσμο, αναλήφθηκε με δόξα.» 

Ο Ιωάννης τόσο στο ευαγγέλιό του όσο και στις επιστολές του μας φανερώνει ότι η ορατή εικόνα του Θεού δηλαδή ο Υιός δεν είναι άλλος από τον Ένα και Μόνο αληθινό Θεό. 

Ιωάννης 14:8-10 - Βάμβας

«Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα

Ιωάννου Α' 5:20-20 - Βάμβας

«Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος

Στο ανθρώπινο μυαλό φαίνεται παράξενο πως ο Θεός μπορεί να έρθει με σάρκα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να φρονούμε κάτι περισσότερο από ότι είναι γραμμένο. Με τη σάρκα Του ο Θεός τώρα, όμως, μας συμφιλίωσε προς τον Εαυτό του, διαμέσου τού σώματος της σάρκας Του, διαμέσου τού θανάτου.  Καμιά χωμάτινη ανθρώπινη σάρκα δεν θα μπορούσε να θυσιαστεί και να γίνει ευπρόσδεκτη σαν θυσία μπροστά στο Θεό. Η προσφορά ανθρώπινης σάρκας και αίματος ήταν  βδέλυγμα για τον Θεό. 

 Ιεζεκιήλ 23:37-39 - Βάμβας

«ότι εμοιχεύοντο, και είναι αίμα εν ταις χερσίν αυτών, και εμοιχεύοντο μετά των ειδώλων αυτών, και ότι διεβίβαζον χάριν αυτών τα τέκνα αυτών, τα οποία εγέννησαν εις εμέ, διά του πυρός εις κατανάλωσιν. Έπραξαν έτι τούτο εις εμέ· εμίαναν τα άγιά μου εν τη αυτή ημέρα και εβεβήλωσαν τα σάββατά μου. Διότι ότε έσφαξαν τα τέκνα αυτών εις τα είδωλα αυτών, τότε εισήρχοντο την αυτήν ημέραν εις τα άγιά μου, διά να βεβηλώνωσιν αυτά· και ιδού, ούτως έπραττον εν μέσω του οίκου μου.»

Εφεσίους 2:3-3 - Βάμβας

«μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί·»

 

Καμιάς ανθρώπινης χοϊκής σάρκας ο θάνατος δεν μπορεί να γίνει θυσία ευπρόσδεκτη ενώπιον του  Θεού. Αν οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να εκπληρώσουν κατά πάντα το θέλημα του Θεού τότε θα μπορούσε να προσφερθεί κάποιος απ’ αυτούς για την εξιλέωση του ανθρωπίνου γένους.

 

Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέγει:

Ρωμαίους 3:10-12 - Φίλος

«Όπως είναι γραμμένο, ότι: «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας· δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση· δεν υπάρχει κάποιος που να εκζητάει τον Θεό. Όλοι παρεξέκλιναν, μαζί εξαχρειώθηκαν· δεν υπάρχει αυτός που πράττει το αγαθό· δεν υπάρχει ούτε ένας».


Πουθενά μέσα στη Βίβλο δεν γίνεται νύξη ότι ανθρώπινο χοϊκό αίμα μπορεί να μας αποκαταστήσει ενώπιον του Θεού. Αντίθετα ο αρχιερέας εισερχόταν μια φορά τον χρόνο στα Άγια  με «ξένο αίμα» όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή.

Εβραίους 9:22-25 - Φίλος

«Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται όλα σύμφωνα με τον νόμο, και χωρίς χύση αίματος δεν γίνεται άφεση. Ήταν, λοιπόν, ανάγκη οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται μ' αυτά· όμως, αυτά τα επουράνια με θυσίες ανώτερες από ό,τι αυτές.

Επειδή, ο Χριστός δεν μπήκε μέσα σε χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στον Θεό για χάρη μας· ούτε για να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, όπως ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα άγια κάθε χρόνο με ξένο αίμα·»

 

Βασίλειος Ζαφείρογλου

Μαρτιος 2018