Ηλίας, Ενώχ και Μωϋσής

αναρτήθηκε στις 28 Φεβ 2018, 1:42 μ.μ. από το χρήστη Βασίλειος Ζαφείρογλου   [ ενημερώθηκε 12 Φεβ 2021, 6:32 π.μ. ]Η Βίβλος λέει  " και ο Ηλίας ανέβηκε με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό." (Β’ Βασιλέων β:11). 

"Με την πίστη ο Ενώχ μετατέθηκε στον ουρανό για να μη δει θάνατο " (Εβραίους 11:5), και " επειδή, τον μετέθεσε ο Θεός"(Γένεση ε:24), και ο Μωϋσής εμφανίστηκε στην μεταμόρφωση με τον Ιησού (Ματθαίος ιζ:3). Αποδεικνύουν άραγε αυτά τα εδάφια ότι αυτοί οι τρεις ήταν στον ουρανό (στο θρόνο του Θεού) προτού σταλθεί ο Χριστός στη γη με σάρκα; Ιωάννης 3:13, «Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός τού ανθρώπου»

 

Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από τον ίδιο τον Ιησού σε χρόνο που μόνο ο Χριστός είχε δει τον Θεό (Ιωάννης α:18). Και πώς γνώριζε ότι κανένας άνθρωπος δεν είχε αναληφθεί στον ουρανό στον θρόνο του Θεού; Επειδή ερχόταν από εκεί (από τον ουρανό). Άραγε σε ποιον ουρανό πήγε ο Ηλίας; Ο Ενώχ; Ο Μωυσής.

 

Ο Ηλίας

Ο Ηλίας σηκώθηκε από έναν ανεμοστρόβιλο «στον ουρανό» (Β΄ Βασιλέων β:1) από «άμαξα πυρός και άλογα πυρός» (εδάφιο 11). 

Και όμως μετά από 1000 χρόνια από αυτό το γεγονός ο ίδιος ο Ιησούς είπε « και κανένας  δεν έχει ανεβεί στον ουρανό παρά μόνον Αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο γιος του ανθρώπου…» (Ιωάννης γ:13). 

"και  οὐδείς ἀναβέβηκεν εἰς τον οὐρανον εἰ μη ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου."(Ιωάν. 3:13 [SBLGNT])

Είναι αυτό μια αντίφαση στη Βίβλο; Αναλήφθηκε στ’ αλήθεια ο Ηλίας στον ουρανό εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού, ακόμα κι αν ο Ιησούς είπε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο; Εάν ο Ηλίας δεν πήγε στον ουρανό, πού πήγε τότε;

 

Οι τρεις Ουρανοί

 Η Γραφή αναφέρει τρεις ουρανούς (Β΄Κορινθίους ιβ:2) και όχι μόνον έναν.

Ο πρώτος ουρανός είναι η ατμόσφαιρα της γης όπου πετούν τα πουλιά. (Γένεση α:20, Ιερεμίας δ:25, λδ:29, Θρήνοι δ:19, Σοφονίας α:3). Μία από τις εβραϊκές λέξεις για τον «ουρανό» είναι η λέξη shamayim. Η ίδια αυτή λέξη είναι μεταφρασμένη ως «ουρανός» στη Γραφή, όπως μπορούμε να δούμε συγκρίνοντας το Γένεσις ζ:3 «και από των πτηνών του ουρανού» με το Γένεσις ζ:23 «πτηνού του ουρανού». Η λέξη «ατμόσφαιρα» και «ουρανός» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά από την ίδια Εβραϊκή λέξη (Ψαλμός η:8). Ετσι ο πρώτος ουρανός είναι συνώνυμος με τα «ύψη» ή «υψώματα».

 Ας παραθέσουμε κάποια άλλα παραδείγματα για να εξηγήσουμε τον πρώτο ουρανό. Στην Έξοδο ιθ:20 μας λέει ότι ο Θεός ήταν στην κορυφή του όρους Σινά όταν κάλεσε τον Μωυσή εκεί πάνω. Ο Θεός εξηγεί το όρος Σινά ως «ουρανό» (Έξοδος κ:22, Δευτερονόμιο δ:36). Εδώ ό,τι υπάρχει πάνω από το έδαφος ονομάζεται «ουρανός»

Ένα άλλο παράδειγμα του πρώτου ουρανού βρίσκουμε στον Αμώς θ:1-3, όπου ο Θεός εκφράζει ότι στην περίοδο της κρίσης κανείς δεν θα μπορεί να ξεφύγει (εδάφιο 1) «ακόμα κι αν ανέβαινε στον "ουρανό" (εδάφιο 2). Αυτός ο «ουρανός» ορίζεται στο επόμενο εδάφιο, εδάφιο 3, ως ανέβασμα στην κορυφή του όρους Κάρμηλος.

Άλλο παράδειγμα γι αυτό το θέμα βρίσκεται εκεί που η Γραφή μιλάει για τη «δρόσο του ουρανού» (Γένεση κζ:28,39, Δευτερονόμιο λγ:28, Δανιήλ δ:15-33, ε:21). Ο πρώτος ουρανός απ’ όπου έρχεται η δρόσος, είναι η ατμόσφαιρα όπου περιφέρονται τα σύννεφα και ο άνεμος. Άρα οτιδήποτε πάνω από το έδαφος ονομάζεται «ουρανός».

Μια άλλη εβραϊκή λέξη για τον «πρώτο ουρανό» είναι "shachaq". Αυτή η ίδια λέξη για τον ουρανό (Ψαλμοί πθ:6,37) είναι επίσης μεταφρασμένος σαν "ουρανός" ή "ουρανοί" (Δευτερονόμιο λγ:26; Ιώβ 37:18; Ψαλμοί ιη:11), και σαν 'νέφη' (Ιώβ λε:5; λ6:28; Ψαλμοί λς:5; ξη:34, Παροιμίες γ:20; η:28).

 Ο δεύτερος ουρανός είναι το διάστημα όπου υπάρχουν οι πλανήτες και τα αστέρια (Γένεση α:14-17; ιε:5; κβ:17; κς:4, Δευτερονόμιο α:10; ιζ:3; Ψαλμοί η:3, Ιερεμίας η:2; Ματθαίος κδ:29). Συνήθως ο όρος "η στρατιά του ουρανού" η "το στερέωμα του ουρανού" χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον δεύτερο ουρανό.

 Ο τρίτος ουρανός  καλείται κυριολεκτικά "ο τρίτος ουρανός" στην Β’ Κορινθίους ιβ:2. Αυτός ο τρίτος ουρανός είναι αυτό που Χριστός καλεί  "το Σπίτι του Πατέρα" (Ιωάννης ιδ:2), και ο Ιησούς Χριστός και ο απόστολος Παύλος το ονομάζουν  "παράδεισο" (Λουκάς κγ:43, Β’ Κορινθίους ιβ:2-4, Αποκάλυψη β:7). Αυτό είναι όπου ο Θεός και το ουράνιο αγιαστήριο υπάρχουν (Α’ Πέτρου γ:22). 

Αυτός ο τρίτος ουρανός είναι επίσης γνωστός ως  "ουρανός των ουρανών" (Δευτερονόμιο ι:14; Α’ Βασιλέων η:27, Β’ Χρονικών β:6; ς:18, Νεεμίας θ:6, Ψαλμοί ρμη:4), 

"Η Άνω Ιερουσαλήμ" (Γαλάτες δ:26; Εβραίους ιβ:22; Αποκάλυψη γ:12),  

"Η Βασιλεία των Ουρανών" (Ματθαίος κε:1, Ιακώβου β:5), 

"Η αιώνια Βασιλεία" (Β’ Πέτρου α:11), 

"Η αιώνια κληρονομιά" (Α’ Πέτρου α:4, Εβραίους θ:15), 

και "η καλύτερη πατρίδα" (Εβραίους ια:14,16). 

Το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι από έναν «ουρανό» γίνετσι φανερό από τον Ψαλμό ριε:16, "Ο ουρανός, και ακόμα οι ουρανοί, είναι του Κυρίου." Υπάρχουν προφανώς δύο διαφορετικοί «ουρανοί» που καταγράφονται σ’ αυτό το εδάφιο.

Αφού ο Ηλίας δεν μπορούσε να είχε πάει στον ουρανό όπου είναι ο Θρόνος του Θεού, τότε σε ποιόν ουρανό πήγε; Δεν παραλήφθηκε στον ουράνιο θρόνο του Θεού (όπως μερικοί φαντάζονται). Πραγματικά παραλήφθηκε σ’ αυτή την ατμόσφαιρα της γης, τον πρώτο ουρανό. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ανεμοστρόβιλος σε κανένα άλλο μέρος, παρά μόνο  στην ατμόσφαιρα που περιβάλλει αυτή την γη.

 

Γιατί παραλήφθηκε;

Ποιος ήταν ό λόγος αυτής της ασυνήθιστης ενέργειας του Θεού; Γιατί πήρε τον Ηλία στην ατμόσφαιρα; Ήταν για να τον κάνει αθάνατο; 

Όχι! Η Γραφή δεν λέει τίποτα σχετικά με αυτό! Στην προς  Εβραίους ια:13,39, διαβάζουμε για τους προφήτες που έζησαν με πίστη και πέθαναν χωρίς να λάβουν τις υποσχέσεις. Έτσι ο Ηλίας δεν μπορούσε να γίνει αθάνατος, γιατί αυτό θα του έδινε την υπεροχή επάνω από τον Ιησού. Αλλά τι αποκαλύπτει η Γραφή ως λόγο για αυτήν την μετακίνηση; Η απάντηση βρίσκεται στο Β’ Βασιλέων β:3, 5.

Σημειώστε τι είπαν οι «υιοί των προφητών» στον Ελισσαιέ: «Ξέρεις ότι ο Κύριος παίρνει σήμερα τον κύριό σου από πάνω από το κεφάλι σου;» (Β’ Βασιλέων β:3) Ο Ηλίας ήταν ο ηγέτης των γιων των προφητών εκείνο τον καιρό. Ο Θεός είχε στείλει τον Ηλία ως προφήτη του στον κακό βασιλιά Αχαάβ και στο γιο του Οχοζία. Τώρα ο Θεός ήθελε ο Ελισσαιέ  να κατευθύνει το έργο του, δεδομένου ότι  ο βασιλιάς Οχοζίας είχε πεθάνει και ένας νέος βασιλιάς κυβερνούσε. Έτσι ο Θεός τι έκανε;

Δεν θα μπορούσε να επιτρέψει τον Ηλία να είναι ανάμεσα στο λαό μαζί με το Ελισσαιέ που κατεύθυνε το έργο τώρα. Αυτό θα ήταν το ίδιο σαν να τον καθιστούσε ακατάλληλο. Ο Θεός ποτέ δεν αφαιρεί ένα αξίωμα(διακονία) από έναν άνθρωπο όταν αυτός ο άνθρωπος  εκτελεί το καθήκον του σωστά. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Θεός ήταν να μετακινήσει τον Ηλία έτσι ώστε κάποιος άλλος να εκπληρώσει την διακονία του. Αυτό πράγματι έκανε ο Θεός. Καθώς παραλαμβανόταν, η μηλωτή του Ηλία έπεσε από εκείνον και ο Ελισσαιέ  την μάζεψε (Β’ Βασιλεών β:12-15). Και τι σήμαινε η μηλωτή; Στα σχόλια του Clarke προσέχουμε ότι αυτή  "φοριόταν από τους προφήτες και τους ιερείς σαν το απλό διακριτικό της διακονίας τους " (Τόμος.2, σελ.484).

Ο σκοπός του Θεού στο να απομακρύνει τον Ηλία ήταν για να τον αντικαταστήσει με έναν άλλο άνδρα που θα καταλάμβανε το αξίωμα του Ηλία στον Ισραήλ για άλλα πενήντα χρόνια.. Αυτό το έργο έπρεπε να αρχίσει κάτω από ένα νέο βασιλιά, γιατί ο Οχοζίας είχε μόλις πεθάνει και ο Ηλίας ήταν ήδη μεγάλος σε ηλικία. Γι’ αυτό, για να μην κάνει τον Ηλία ακατάλληλο στα μάτια του λαού, ο Θεός τον πήρε μακριά επιτρέποντας στην μηλωτή που δήλωνε το αξίωμα του Ηλία να πέσει στα χέρια του Ελισσαιέ. Έτσι ο Θεός διατήρησε το όνομα και το αξίωμα του προφήτη Του.

 

Που πήγε ο Ηλίας;

Αυτό υπήρξε  περίπλοκο πρόβλημα για πάρα πολλούς. Δεν ανέβηκε στον θρόνο του Θεού, επειδή αυτό το είπε ο Ιησούς.

« και κανένας  δεν έχει ανεβεί στον ουρανό παρά μόνον Αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο γιος του ανθρώπου…» (Ιωάννης γ:13). 

"και  οὐδείς ἀναβέβηκεν εἰς τον οὐρανον εἰ μη ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου."(Ιωάν. 3:13 [SBLGNT])(Ιωάννης γ:13) 

Επίσης, προσέξτε στο Β΄ Βασιλέων β:3,5 ότι οι υιοί των προφητών ήξεραν εκ των προτέρων ότι ο Ηλίας θα αναλαμβανόταν από τον Θεό. Πίστευαν ότι ο Ηλίας επρόκειτο να πάει σε μια άλλη τοποθεσία, γι’ αυτό και φοβόντουσαν ότι το Πνεύμα του Θεού θα τον έριχνε πάνω «σε κάποιο βουνό ή επάνω σε κάποια κοιλάδα»(Β΄ Βασιλέων β:16). Ο Ελισσαιέ ήξερε ότι ο Θεός θα προστάτευε τον Ηλία από την πτώση, αλλά στην επιμονή τους επέτρεψε στους άνδρες να πάνε να ψάξουν γι’ αυτόν, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Θεός δεν είπε ότι ο Ηλίας θα πέθαινε εκείνον τον καιρό.  Εάν θα πέθαινε, ο Ελισσαιέ θα μπορούσε να αναλάβει το νέο του αξίωμα χωρίς την απομάκρυνση του Ηλία, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Ελισσαιέ πέθανε ενώ ήταν στο αξίωμα, αφού εκπλήρωσε το καθήκον του. (Β΄ Βασιλέων ιγ:14).

Ο νέος βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ένας άλλος γιός του Αχαάβ, ο Ιεοράμ, ή Ιωράμ, όπως ονομάζεται μερικές φορές. Η αρχή της βασιλείας του σημάδεψε το έτος της απομάκρυνσης του Ηλία. (Β΄ Βασιλέων α:18 και γ:1 ). Στη διάρκεια της βασιλείας αυτού του βασιλιά, ο Ελισσαιέ ήταν ο αναγνωρισμένος προφήτης του Θεού (Β΄ Βασιλέων γ:11). Στο πέμπτο έτος του Ιωράμ βασιλιά του Ισραήλ, ο γιός του βασιλιά του Ιούδα άρχισε να συμβασιλεύει μαζί με τον πατέρα του στον Ιούδα (Β΄ Βασιλέων η:16 ). Και το δικό του όνομα ήταν Ιωράμ. Το πρώτο πράγμα που έκανε για να στερεώσει τη διακυβέρνηση της βασιλείας του ήταν να θανατώσει τους συγγενείς του για να μην διεκδικήσουν τον θρόνο από αυτόν. (Β΄ Χρονικών κα:4). Για σχεδόν έξι χρόνια ακολούθησε τις οδούς των εθνών γύρω από αυτόν και έπραξε κακά ενώπιον του Θεού.

Σχεδόν επτά χρόνια είχαν τώρα περάσει από τότε που ο Ηλίας είχε φύγει από τον λαό. Μετά από αυτή την άνομη διακυβέρνηση του Εβραίου βασιλιά, ο Θεός διάλεξε τον Ηλία να γράψει ένα γράμμα και να το στείλει στον βασιλιά!!!!!

Το περιεχόμενο αυτού του γράμματος βρίσκεται στη Β΄ Χρονικών κα:12-15. Από το λεκτικό αυτού του γράμματος, είναι σαφές ότι ο Ηλίας το έγραψε αφού είχαν συμβεί αυτά τα γεγονότα, επειδή μιλάει γι’ αυτά σαν γεγονότα του παρελθόντος, και για τις ασθένειες σαν μέλλον. Δύο χρόνια μετά αφού αρρώστησε ο βασιλιάς, πέθανε, έχοντας βασιλεύσει μόνο οκτώ σύντομα έτη. (Β΄ Χρονικών κα:18-20).

Αυτό αποδεικνύει ότι το γράμμα γράφτηκε περίπου δέκα χρόνια μετά αφού ο Ηλίας είχε παρθεί σε μια άλλη τοποθεσία από τον ανεμοστρόβιλο. Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ηλία για να μεταφέρει το μήνυμα, επειδή εκείνος ήταν ο προφήτης του Θεού τις ημέρες του πατέρα του τωρινού βασιλιά,  και ο γιός δεν ακολουθούσε τους δρόμους του υπάκουου πατέρα του, του Ιωσαφάτ. Αυτό το γράμμα αποδεικνύει ότι ήταν ζωντανός κάπου αλλού. Η Γραφή δεν αποκαλύπτει πόσο περισσότερο έζησε ο Ηλίας αφού έγραψε το γράμμα, αλλά σίγουρα λέει ότι  είναι δεδομένο σε όλους τους ανθρώπους άπαξ να πεθάνουν. (Ρωμαίους ε:12,14, Α΄ Κορινθίους ιε:20-23, Εβραίους θ:27).

 Ένα συμβάν παρόμοιο με του Ηλία συνέβη στις Πράξεις η:39,40. Ο Φίλιππος αρπάχθηκε στον πρώτο ουρανό, όπως ο Ηλίας, και μεταφέρθηκε σε μια άλλη τοποθεσία περίπου 30 μίλια μακριά.

Ένα άλλο παρόμοιο συμβάν συνέβη στον Ιεζεκιήλ, στο οποίο συμβάν το πνεύμα τον πήρε μακριά (Ιεζεκιήλ γ:12). Το πνεύμα τον σήκωσε «μεταξύ γης και ουρανού» και τον έφερε «στην Ιερουσαλήμ, στη θύρα της εσωτερικής πύλης. (Ιεζεκιήλ η:3). Ύστερα το πνεύμα τον πήγε πίσω στην Χαλδαία.(Ιεζεκιήλ ια:24).

 Ο Ηλίας μπορεί να μην βρέθηκε, επειδή μεταφέρθηκε αρκετά μακρύτερα απ’ ότι έψαξαν οι πενήντα άνδρες (Β΄ Βασιλέων β:17).  Και όσο για το αν αρπάχτηκε στον ουρανό όπου είναι ο θρόνος του Θεού, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Ενώχ, ούτε ο Μωυσής πήγαν στην ουράνια διαμονή του Θεού, επειδή ο Ιησούς είπε, ενώ ήταν πάνω σ’ αυτή τη γη ότι «κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό» (Ιωάννης γ:13) και «κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό» (Ιωάννης α:18).

 

Ενώχ

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ενώχ δεν πέθανε αλλά «αρπάχθηκε» κατευθείαν στον ουρανό όπου είναι ο Θεός. Αλλά ο Ενώχ τελικά πέθανε, όπως όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν.

Πώς μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό;

Ο απόστολος Παύλος αναφέρει τις περιστάσεις που σχετίζονται με τον Ενώχ στην Εβραίους ια:5, μαζί με τους άλλους άνδρες της πίστης, και έπειτα δηλώνει : "Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις" (Εβραίους ια:13). Ναι, ο Ενώχ πέθανε, και δεν έλαβε την υπόσχεση «της ουράνιας πατρίδας» (εδάφιο 16) τον καιρό που γράφτηκε «η Προς Εβραίους Επιστολή».

Βασισμένοι στην Εβραίους ια:5,13 και την διακήρυξη του Ιησού στον Ιωάννη γ:13, «Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός τού ανθρώπου», πως μπορούμε να καταλάβουμε την περίπτωση του Ενώχ; 

Στη Γένεση ε:21-24 λέει ότι οι ημέρες του Ενώχ, που έζησε πάνω στη γη, τελείωσαν όταν ήταν 365 ετών.

Η ερώτηση είναι, πέθανε, ή «αρπάχθηκε» στον ουρανό ζωντανός, ή μεταφέρθηκε σε μια άλλη τοποθεσία πάνω στη Γη;

 Ας εξετάσουμε την φράση που είναι γραμμένη έντονα στη Γένεση ε:24, όπου λέει, "Και ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό, και δεν βρισκόταν πλέον· επειδή, τον μετέθεσε ο Θεός " και να συγκρίνουμε την ίδια εβραϊκή φράση  στα παρακάτω εδάφια:

Ψαλμοί λζ:36 - Φίλος

«αλλά, αφανίστηκε· και δέστε, δεν υπήρχε· μάλιστα, τον αναζήτησα, και δεν βρέθηκε

Ψαλμοί 39:13 - Φίλος

«Σταμάτα μαζί μου, για να αναλάβω δύναμη, πριν αποδημήσω και δεν υπάρχω πλέον.»

Οι εβραϊκές λέξεις για τις φράσεις που είναι με έντονα γράμματα είναι οι ίδιες με τις με τις εβραϊκές λέξεις στη Γένεση ε:24. Όπως στους Ψαλμούς η φράση σημαίνει ότι ο άνθρωπος «πέθανε», ή θα πέθαινε τελικά. Ας κοιτάξουμε την ίδια φράση στο βιβλίο της Γένεσης:

Γένεσις 42:13 - Φίλος

«Κι εκείνοι είπαν: Οι δούλοι σου είμαστε 12 αδελφοί, γιοι ενός ανθρώπου στη γη Χαναάν· και δες, ο νεότερος βρίσκεται σήμερα μαζί με τον πατέρα μας, και ο άλλος δεν υπάρχει.» 

Αυτό ειπώθηκε από τους αδελφούς του Ιωσήφ. Τι εννοούσαν με τη φράση «δεν υπάρχει»;

Γένεσις 44:20 - Φίλος

«Και είπαμε στον κύριό μου: Έχουμε πατέρα γέροντα, και παιδί των γηρατειών του, μικρό, και ο αδελφός του πέθανε· κι αυτός έμεινε μόνος από τη μητέρα του, και ο πατέρας του τον αγαπάει.» Εδώ οι αδελφοί εξιστορούν την προηγούμενη συζήτησή τους σχετικά με τον Ιωσήφ και τον Φαραώ. Όταν πρωτοείπαν «και ο ένας δεν υπάρχει» εννοούσαν ότι ο Ιωσήφ «είναι νεκρός».

 Ματθαίος 2:18 - Φίλος

«Φωνή ακούστηκε στη Ραμά, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· η Ραχήλ έκλαιγε για τα παιδιά της, και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, επειδή δεν υπάρχουν». 

Που ήταν τα παιδιά της Ραχήλ; Απλά ήταν πεθαμένα.

Εβραίους 11:5 - Φίλος

«Με πίστη μετατέθηκε ο Ενώχ, για να μη δει θάνατο, και δεν βρισκόταν, για τον λόγο ότι, τον μετέθεσε ο Θεός· επειδή, πριν από τη μετάθεσή του, δόθηκε μαρτυρία ότι ευαρέστησε τον Θεό.» Η φράση που λέει «για να μη δει θάνατο» σημαίνει ότι ο Ενώχ δεν πέθανε ποτέ;

Εβραίους ια:13, "Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί [ανάμεσα τους είναι και ο Ενώχ]." Αλλά όχι μόνο αυτό, το εδάφιο 13 συνεχίζει να λέει ότι δεν έλαβαν τις υποσχέσεις. Μία από τις υποσχέσεις ήταν «μια ουράνια πατρίδα»(εδάφιο 16).

"Έλαβον γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας· άλλοι δε εβασανίσθησαν, μη δεχθέντες την απολύτρωσιν, διά να αξιωθώσι καλητέρας αναστάσεως· .....  Και ούτοι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν διά της πίστεως, δεν απήλαυσαν την επαγγελίαν, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερόν τι περί ημών, διά να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών." (Εβρ. 11:35, 39-40 [Βάμβας])

Εάν ο Ενώχ ήταν στον ουρανό, δεν θα είχε λάβει αυτή την υπόσχεση;


Ψαλμοί 89:48-48 - Φίλος

 «Ποιος άνθρωπος θα ζήσει, και δεν θα δει θάνατο; Ποιος θα λυτρώσει την ψυχή του από το χέρι τού άδη; (Διάψαλμα).» Γιατί να ρωτούσε ο Ψαλμωδός μια ερώτηση σαν κι αυτή, που να αφορά το φυσικό θάνατο, εάν πίστευε ότι ο Ενώχ δεν είδε φυσικό θάνατο; Το γεγονός είναι, ότι ο Ψαλμωδός πίστευε ότι ο Ενώχ  ήταν στον τάφο και γι’ αυτό κάνει αυτήν την ερώτηση.

Έτσι λοιπόν τι σημαίνει η φράση «για να μη δει θάνατο»; Προσέξτε ότι δεν είναι σε χρόνο Ενεστώτα, ότι αυτός «δεν είδε θάνατο», αλλά ότι «για να μη δει θάνατο»

Ιωάννης 8:51 - Φίλος

 «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν κάποιος φυλάξει τον λόγο μου, δεν θα δει θάνατο στον αιώνα.»(Δέστε επίσης Ιωάννης ια:26). 

Αυτή η φράση πρέπει να εννοεί "το δεύτερο θάνατο" δεδομένου ότι όλοι οι απόστολοι τήρησαν τα λόγια του Ιησού και όμως πέθαναν τον πρώτο θάνατο.

 Βασισμένοι στο Εβραίους 9:27  «Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση·» και

Εβραίους ια:13 «Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις» πρέπει να συμπεράνουμε ότι ο Ενώχ πέθανε τον πρώτο θάνατο. Το να πιστεύουμε ότι ο Ενώχ δεν πέθανε είναι σαν να αρνούμαστε τον κύριο ισχυρισμό πολλών άλλων εδαφίων. Για παράδειγμα  Ρωμαίους 5:12 «και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τούς ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν·» και Ρωμαίους 5:14 «… ο θάνατος βασίλευσε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή κι επάνω σε όλους όσους δεν αμάρτησαν…».

Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ενώχ δεν αμάρτησε; Πρέπει να πιστέψουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καθαριστεί ακόμα από την αμαρτία με το αίμα του Ιησού θα μπορούσε να μπει στον ουρανό και να κατοικήσει στην παρουσία του Θεού;


Η μετάθεση του Ενώχ

Όμως τι γίνεται με την μετάθεσή του στην Εβραίους  ια:5; Σημαίνει αυτό ότι εκείνος δεν πέθανε;  Αυτό είναι που συμπεραίνουν απρόσεκτα οι περισσότεροι άνθρωποι χωρίς απόδειξη. Η Γραφή δεν λέει ότι ο Ενώχ πήγε στον ουρανό όταν μετετέθη. Αντίθετα, λέει «δεν βρέθηκε».  Σύμφωνα με το Ελληνικό Λεξικό, «μεταθέτω» σημαίνει «βάζω ή τοποθετώ σε ένα άλλο μέρος, μεταφέρω». Πουθενά στη Γραφή η μετάθεση δεν σημαίνει ότι κάποιος καθίσταται αθάνατος. 

Η ίδια ελληνική λέξη αποδίδεται με το «μετακομίστηκαν» στις Πράξεις ζ:16, όπου το σώμα του Ιακώβ «μετατέθηκε» ή «μετακομίστηκε» στη Συχέμ, όπου ετάφη! Η Γραφή λέει ότι ο Ιακώβ “μετετέθη” στο μέρος της ταφής. Ο Θεός πήρε τον Ενώχ, ο οποίος ήταν προφήτης στις ημέρες του, για να τον προστατέψει όπως έκανε πολλές φορές  στη ζωή του Ηλία ή και τον έθαψε κάπου έτσι ώστε να μην βρίσκεται, ακριβώς όπως έκανε με το σώμα του Μωυσή στο Δευτερονόμιο λδ:6.  Κανένας δεν γνωρίζει που βρίσκεται ο τάφος του Μωυσή ή του Ενώχ. Ο Θεός τους έκρυψε για λόγους γνωστούς μόνο σε Εκείνον.

Προσέξτε μια ακόμη απόδειξη του ότι «μεταθέτω» δεν σημαίνει καθιστώ αθάνατο. Ο Παύλος έγραψε ότι ο Πατήρ «μας ελευθέρωσε από τη εξουσία του σκότους, και μας μετέθεσε στην βασιλεία του αγαπητού αυτού υιού» (Κολοσσαείς α:13)  Ο απόστολος Παύλος λέει ότι ήδη μετατέθηκε, μολονότι ήταν ακόμα φυσικά ζωντανός. Αν και ήταν κάποτε μέρος του σκότους αυτού του κόσμου, μετατέθηκε, έφυγε από το σκότος, μέσα στο φως της βασιλείας του Θεού ενώ ήταν φυσικά ζωντανός. 

Στην ηλικία των 65 σύμφωνα με το μαζοριτικό κείμενο και σε ηλικία 165 ετών σύμφωνα με το κείμενο των Εβδομήκοντα (Ο΄) , ο Ενώχ απέκτησε ένα γιο με το όνομα Μαθουσάλα. Όμως πόσο καιρό περπάτησε ο Ενώχ με τον Θεό;

«και ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 300 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·»(Μαζοριτικό κείμενο)Γένεσις 5:22 - Φίλος

Διαφορετικά  το κείμενο των Εβδομήκοντα (Ο΄) καταγράφει ότι "ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 200 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες" Έτσι ο Ενώχ ακολούθησε τις οδούς του Θεού για τριακόσια χρόνια ή διακόσια χρόνια ανάλογα με τις διαφορετικές εκδοχές του κειμένου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εκδοχή των των Εβδομήκοντα (Ο΄) είναι πιο πιστή δεδομένου ότι μελετώντας τις προηγούμενες γενεαλογίες του πέμπτου κεφαλαίου της Γένεσης βρίσκουμε οι άντρες "να γεννούν¨ σε μεγαλύτερη των εκατό ετών ηλικία.  

Προσέξτε ότι η Γραφή δεν αναφέρει ότι ο Ενώχ περπατά ακόμη με το Θεό. Λέει ότι ο Ενώχ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ με τον Θεό για διακόσια χρόνια, και ούτε ένα χρόνο παραπάνω. Γιατί; Επειδή «όλες οι μέρες του Ενώχ ήταν τριακόσια εξήντα πέντε χρόνια» (Γένεση ε:23). Ο Παύλος λέει στους Κολοσσαείς α:10 «για να περπατήσετε αντάξια στον Κύριο,». Ο Ενώχ περπάτησε με το Θεό και ευαρέστησε το Θεό. Αυτό είναι που εννοεί η Γραφή όταν λέει στη Γένεση  ε:22,24 "ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό". 

Α’ Κορινθίους ιε:20-23 λέει ότι όλοι πεθαίνουν και όλοι θα αναστηθούν αλλά ο Χριστός πρέπει να είναι η απαρχή. Ο Ενώχ δεν θα μπορούσε να είχε προηγηθεί από τον Ιησού Χριστό, ειδικά εάν αυτός ήταν ακόμα σάρκα και αίμα όπως λέει στα εδάφια 49-52.

 

Η Μεταμόρφωση

Τα μόνα κείμενα που απομένουν που προβληματίζουν τους ανθρώπους είναι εκείνα που σχετίζονται με τις εμφανίσεις του Μωυσή και του Ηλία στο όρος της μεταμόρφωσης με τον Ιησού. (Ματθαίος ιζ:1-9, Μάρκος θ:2-10, Λουκάς θ:28-36).  Μετά την Μεταμόρφωση, ο Ιησούς είπε, ενώ έφευγαν από το όρος, «μην πείτε το όραμα σε κανέναν» (Ματθαίος ιζ:9).  Ο Ιησούς ονομάζει την μεταμόρφωση  όραμα! Ένα όραμα δεν είναι μια υλική πραγματικότητα, αλλά μια υπερφυσική εικόνα που μπορείς να την παρατηρήσεις με τα μάτια και ενώ βρίσκεσαι σε πνευματική έκσταση. Η ίδια Ελληνική λέξη για το «όραμα» χρησιμοποιήθηκε για το όραμα του Πέτρου με τα ακάθαρτα ζώα που καθαρίστηκαν (Πράξεις ι:3,17,19 ια:5). Δεν ήταν πραγματικοί αλλά μια υπερφυσική εικόνα. Στην περίπτωση της Μεταμόρφωσης ήταν ένα  προφητικό όραμα που θα λάμβανε χώρα στο μέλλον. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είδαν τον Υιό του Ανθρώπου δοξασμένο μέσα στη Βασιλεία Του μέσω μιας προφητικής όρασης. Παρακάτω είναι μερικά άλλα παραδείγματα:


"Και στον Παύλο φάνηκε κατά τη νύχτα ένα όραμα: Ένας άνδρας Μακεδόνας στεκόταν όρθιος, παρακαλώντας τον και λέγοντας: Διάβα στη Μακεδονία, και βοήθησέ μαςΑυτό είναι κάτι επίσης που έπρεπε να συμβεί στο μέλλον." (Πράξεις 16:9 - Φίλος)

«Και ο Κύριος, διαμέσου οράματος, τη νύχτα, είπε στον Παύλο: Μη φοβάσαι, αλλά μίλα και μη σιωπήσεις· επειδή, εγώ είμαι μαζί σου, και κανένας δεν θα βάλει χέρι επάνω σου για να σε κακοποιήσει· δεδομένου ότι, έχω πολύ λαό μέσα σ' αυτή την πόλη.»Πράξεις 18:9-10 - Φίλος

Ο Ιησούς λέει στον Παύλο ότι, στο κοντινό μέλλον, κανένας δεν θα του έκανε κακό.

Τα οράματα δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται σαν κυριολεξία. Για παράδειγμα κοιτάξτε στη Γένεση λζ:5-10. Όταν ο Ιωσήφ  ονειρεύτηκε ότι «σηκώθηκε το δικό του δεμάτι, και στάθηκε όρθιο», και «τα δεμάτια των αδελφών του, αφού περιστράφηκαν, προσκύνησαν το δικό του» (εδάφιο 7), ή όταν ο Ιωσήφ  ονειρεύτηκε ότι "ο ήλιος, και το φεγγάρι, και 11 αστέρια" προσκύνησαν τον Ιωσήφ (εδάφιο 9), είναι αυτό κυριολεκτικό; Όχι. Αυτό είναι ένα προφητικό όνειρο για κάτι που θα συνέβαινε στο μέλλον'  όταν ο πατέρας, η μητέρα και τα αδέλφια του Ιωσήφ θα τον προσκυνούσαν σαν βασιλιά.


 Ο προφήτης Ησαΐας είδε σε όραμα τον Κύριο Ιησού σαν Βασιλιά της Δόξας .

"Κατά το έτος εν ω απέθανεν Οζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν [(Κύκλω στους Εβδομήκοντα (Ο΄)] αυτού ίσταντο Σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγεν, Άγιος, άγιος, άγιος ο Κύριος των δυνάμεων πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού."(Ησ. 6:1-3 [Βάμβας])


"Αλλ' ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτών, δεν επίστευον εις αυτόν· διά να πληρωθή ο λόγος του προφήτου Ησαΐου, τον οποίον είπε· Κύριε, τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη;

Διά τούτο δεν ηδύναντο να πιστεύωσι διότι πάλιν είπεν ο Ησαΐας·

Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρυνε την καρδίαν αυτών, διά να μη ίδωσι με τους οφθαλμούς και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι, και ιατρεύσω αυτούς. Ταύτα είπεν ο Ησαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού."(Ιωάν. 12:37-41 [Βάμβας])


Και ο Μωϋσής και ο Ηλίας ήταν ακόμη στους τάφους τους, αλλά στο όραμα και οι αυτοί και ο Ιησούς έγιναν ορατοί με τη δόξα της Ανάστασης, και γεγονός στο οποίο ο Μωυσής και ο Ηλίας δεν είχαν επιτύχει ακόμα μέχρι εκείνη τη στιγμή.(Εβραίους ια:39)

Το όραμα δόθηκε στους μαθητές αφότου είχε μιλήσει ο Ιησούς για τη δόξα της αθανασίας στην επερχόμενη βασιλεία.


Μωυσής

Δεν μπορεί να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Μωυσής πέθανε και ετάφη (Δευτερονόμιο λδ:5-6). Επομένως, για αυτόν το να έχει πάει στον ουρανό ενώ ο Ιησούς ήταν ακόμα στη σάρκα, ο Μωυσής έπρεπε να αναστηθεί από τους νεκρούς, να λάβει αιώνια ζωή, και να «ενδυθεί αθανασία».(Α΄ Κορινθίους ιε:53) Αλλά η Γραφή είναι σαφής στο ότι ο Ιησούς έπρεπε να ήταν ο πρώτος που θα ανασταινόταν σε αιώνια ζωή.  Α΄ Κορινθίους ιε:20 «Αλλά, τώρα, ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς· έγινε η απαρχή αυτών που έχουν κοιμηθεί

Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ο Ιησούς έπρεπε να είναι «η απαρχή των κεκοιμημένων» και «για να γίνει σε όλα αυτός πρώτος»(Κολοσσαείς α:18). Εάν κάποιος προηγούνταν του Ιησού, τότε δεν θα ήταν ο Ιησούς ο πρωτότοκος των νεκρών. Αφού κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ενώχ και ο Ηλίας δεν πέθαναν, αλλά ότι ο Μωυσής πράγματι πέθανε, τότε αυτό θα σήμαινε ότι ο Μωυσής είχε την υπεροχή έναντι του Ιησού  Επομένως, αφού ο Ιησούς έπρεπε να είναι ο πρώτος που ανασταίνεται σε αιώνια ζωή και ο πρώτος που ανεβαίνει στον ουρανό και στέκεται ενώπιον του Θεού, ο Μωυσής πιθανόν δεν θα μπορούσε να ήταν στον ουρανό, ενώ ο Ιησούς ήταν στη γη.

Στην Εβραίους ια:23-28 μιλάει για το ότι ο Μωυσής έζησε με πίστη. Τώρα διαβάστε τα εδάφια 39-40, τα οποία λένε ότι ο Μωυσής δεν έλαβε την επαγγελία της ανάστασης σε αιώνια ζωή και τελειότητα. Αυτό θα έπρεπε να τακτοποιήσει όλους τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου. Τι μπορούμε να πούμε σχετικά με τον Μιχαήλ και τον Σατανά που φιλονικούσαν για το σώμα του Μωυσή; Στον Ιούδα.9 δεν λέει ότι ο Μιχαήλ νίκησε στη φιλονικία και μετά πήρε τον Μωυσή στον ουρανό. Αφού δεν υπάρχει καμιά αναφορά για ουρανό εδώ, ούτε σε όλο το βιβλίο του Ιούδα, δεν θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι «μεταφέρθηκε» εκεί.

 

www.themelios-lithos.gr

info@themelios-lithos.gr

 

 

Comments