Οι «έσχατες μέρες» του αιώνα της Παλαιάς Βασιλείας του «κατά σάρκα» Ισραήλ

αναρτήθηκε στις 22 Φεβ 2018, 12:36 π.μ. από το χρήστη Βασίλειος Ζαφείρογλου   [ ενημερώθηκε 27 Μαρ 2018, 12:08 μ.μ. ]

Μέσα από τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης αρχίζει να διαφαίνεται η εκλογή του πιστού ανθρώπου που λεγόταν Αβραάμ. Η υπακοή και η προθυμία του να προσφέρει ακόμα και το μονάκριβο παιδί του στο Θεό, ήταν η αιτία για την ευλογία και υπόσχεση για τον ερχομό «του σπέρματος» μέσα από το οποίο θα ευλογούνταν όλα τα έθνη που θα πίστευαν στο Λόγο Του.

 Γέν. 22:15-18 (Φίλος )

Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό.

Και είπε: Ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι, επειδή έπραξες αυτό το πράγμα, και δεν λυπήθηκες τον γιο σου, τον μονογενή σου,

ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω, και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια τού ουρανού, και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος τής θάλασσας· και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου·

και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη τής γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου.

 

Στο τέλος του βιβλίου της Γένεσης ο Ιακώβ γνωρίζοντας ότι πλησιάζει ο θάνατος του κάλεσε όλα του τα παιδιά και δίνει ξεχωριστή ευλογία στο καθένα.

 

Γέν. 49:1 (Φίλος )

ΚΑΙ ο Ιακώβ κάλεσε τους γιους του, και είπε: Συγκεντρωθείτε για να σας αναγγείλω τι πρόκειται να συμβεί σε σας, στις έσχατες ημέρες:

 

Είναι η πρώτη φορά που συναντούμε μέσα στο λόγο του Θεού τη φράση στις έσχατες ημέρες και θα πρέπει με πολύ προσοχή να δούμε σε ποια περίοδο της ιστορίας της Βίβλου και σε σχέση με ποιο λαό αναφέρονται.

 

Μια από τις ευλογίες του Ιακώβ δόθηκε στον Ιούδα

 

Γέν. 49:10-11 (Φίλος )

Δεν θα εκλείψει το σκήπτρο από τον Ιούδα ούτε νομοθέτης από μέσα από τα πόδια του, μέχρις ότου έρθει ο Σηλώ· και σ' αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών.

Στην άμπελο δένει το πουλάρι του, και στον εκλεκτό βλαστό, το πουλαράκι τού γαϊδουριού του· σε κρασί θα πλύνει το ένδυμά του, και στο αίμα τού σταφυλιού τη στολή του·

 

Η Γραφή αναφέρεται «σ’ Αυτόν που θα είναι η υπακοή των λαών» που θα εκπληρωνόταν με τον ερχομό του Ιησού Χριστού στις έσχατες ημέρες, όπως και ο Ιακώβ ευλογώντας είχε προφητεύσει.

 

Εβρ. 1:1-2 (Μεταγλώττιση)

Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους αφού μίλησε παλαιά ο Θεός στους πατέρες μας μέσω των προφητών,

στις έσχατες τούτες ημέρες μάς μίλησε μέσω του Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο όλων, διαμέσου του οποίου και δημιούργησε τους αιώνες.

 

Εβρ. 1:1-2 (SBLGNT)

Πολυμερς κα πολυτρόπως πάλαι  θες λαλήσας τος πατράσιν ν τος προφήταις

π’ σχάτου τν μερν τούτων λάλησεν μν ν υἱῷν θηκεν κληρονόμον πάντων, δι’ ο κα ποίησεν τοςαἰῶνας

 

Το κριτικό κείμενο γράφει ότι ο Θεός μίλησε  «π’ σχάτου τν μερν τούτων» μέσα από τον Γιο Του στους απογόνους των πατέρων οι οποίοι ζούσαν στο τέλος της βασιλείας του Εβραϊκού λαού.

 

Ο συγγραφέας της «προς Εβραίους επιστολής» ήξερε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε έρθει «στο τέλος εκείνων των ημερών» που είχε προφητεύσει ο Ιακώβ.

 

Το ίδιο συμπέρασμα βγάζουμε και από τα λόγια του αποστόλου Πέτρου.

1 Πέτ. 1:18-20 (Μεταγλώττιση)

αφού ξέρετε ότι δε λυτρωθήκατε με φθαρτά λύτρα, με άργυρο ή με χρυσάφι, από το μάταιο πατροπαράδοτο τρόπο της ζωής σας,

αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού, σαν αμνού άμωμου και άσπιλου.

Ο οποίος είχε αφενός προγνωριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου,αφετέρου φανερώθηκε κατά το τέλος των χρόνων για σας,

 

1 Πέτ. 1:18-20 (SBLGNT)

εδότες τι ο φθαρτος, ργυρί  χρυσί, λυτρώθητε κ τς ματαίας μν ναστροφς πατροπαραδότου,

λλ τιμί αματι ς μνο μώμου κα σπίλου Χριστο,

προεγνωσμένου μν πρ καταβολς κόσμου, φανερωθέντος δ π’ σχάτου τν χρόνων δι’ μς

 

Ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε για πρώτη φορά στην τελευταία περίοδο των τελευταίων ημερών της Βασιλείας του Ισραήλ, που ο Θεός θα ελευθέρωνε τον λαό του από τις αμαρτίες τους.

 

2 Πέτ. 1:16 (Μεταγλώττιση)

Γιατί δε σας γνωρίσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχοντας ακολουθήσει σοφιστικούς μύθους, αλλά γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητας εκείνου.

 

Ματθ. 1:20-21 (Μεταγλώττιση)

Ενώ λοιπόν σκεφτόταν αυτά, ιδού, άγγελος ΚΥΡΙΟΥ φάνηκε σ’ αυτόν στο όνειρό του, λέγοντας: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις τηΜαρία τη γυναίκα σου. Γιατί αυτό που μέσα της γεννήθηκε είναι από Πνεύμα Άγιο.

Και θα γεννήσει γιο, και θα καλέσεις το όνομά του Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους».

 

Ο Μωϋσής είχε προειδοποιήσει τον λαό Ισραήλ .

Δευτ. 31:29 (Φίλος )

επειδή, ξέρω ότι, μετά τον θάνατό μου, θα διαφθαρείτε, οπωσδήποτε, και θα παρεκκλίνετε από τον δρόμο που σας πρόσταξα· και θα σας βρουν τα κακά στις έσχατες ημέρες, επειδή θα πράξετε κακά μπροστά στον Κύριο, ώστε να τον παροργίσετε με τα έργα των χεριών σας.

 

Παρ’ όλο που ο Μωϋσής είχε προειδοποιήσει  Εβραίους για τα κακά που θα έρχονταν στις έσχατες μέρες, λόγω της απιστίας και αποστασίας τους ταυτόχρονα τους ενθάρρυνε ότι όσοι θα επιστρέψουν στον Κύριο και θα ακούσουν την φωνή Του, θα σωθούν.

 

Δευτ. 4:23-31 (Φίλος )

Προσέχετε στον εαυτό σας, μήπως κάποτε λησμονήσετε τη διαθήκη τού Κυρίου τού Θεού σας, που έκανε σε σας, και κάνετε για τον εαυτό σας είδωλο, εικόνα κάποιου, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου απαγόρευσε.

Επειδή, ο Κύριος ο Θεός σου είναι φωτιά που κατατρώει, είναι Θεός ζηλότυπος.

Αν, αφού γεννήσεις γιους, και γιους των γιων, και πολυχρονήσετε επάνω στη γη, διαφθαρείτε, και κάνετε είδωλο, εικόνα κάποιου, και πράξετε πονηρά μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου, ώστε να τον παροργίσετε,

επικαλούμαι σήμερα μάρτυρες εναντίον σου τον ουρανό και τη γη, ότι οπωσδήποτε θα απολεστείτε από τη γη, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να την κυριεύσετε· δεν θα πολυχρονήσετε σ' αυτή, αλλά θα αφανιστείτε ολοκληρωτικά.

Και ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα στους λαούς και θα μείνετε λίγοι σε αριθμό ανάμεσα στα έθνη, στα οποία σας φέρνει ο Κύριος.

Και θα λατρεύσετε εκεί θεούς, έργα χεριών ανθρώπων, ξύλο και πέτρα, που, ούτε βλέπουν ούτε ακούν ούτε τρώνε ούτε μυρίζουν.

Και από εκεί θα εκζητήσετε τον Κύριο τον Θεό σας, και θα τον βρείτε, όταν τον εκζητήσετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας.

Όταν βρεθείς σε θλίψη, και σε βρουν όλα αυτά στις έσχατες ημέρες, τότε θα επιστρέψεις στον Κύριο τον Θεό σου, και θα ακούσεις τη φωνή του.

Δεδομένου ότι, ο Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός οικτίρμονας· δεν θα σε εγκαταλείψει ούτε θα σε εξολοθρεύσει ούτε θα λησμονήσει τη διαθήκη των πατέρων σου, που ορκίστηκε σ' αυτούς. (Διαβάστε επίσης  Ιερεμίας ιζ:24-27, ιη:12-17, ιθ:1-9,κ:11, κγ:19-22, 38-40, κε:10-14)

 

Ιερ. 23:19-21 (Φίλος )

Δέστε, ανεμοστρόβιλος βγήκε από τον Κύριο με ορμή· και ορμητικός ανεμοστρόβιλος θα εξορμήσει ενάντια στο κεφάλι των ασεβών.

Ο θυμός τού Κυρίου δεν θα αποστραφεί μέχρις ότου εκτελέσει, και μέχρις ότου πραγματοποιήσει τους στοχασμούς τής καρδιάς του· και στις έσχατες ημέρες θα το καταλάβετε αυτό εντελώς.

Δεν έστειλα αυτούς τούς προφήτες, κι αυτοί έτρεξαν· δεν μίλησα σ' αυτούς, κι αυτοί προφήτευσαν·

αλλά, αν θα παραστέκονταν στη βουλή μου, τότε θα έκαναν τον λαό μου να ακούσει τα λόγια μου, και θα τους απέστρεφαν από τον πονηρό τους δρόμο, και από την κακία των έργων τους.

 

Ιερ. 23:36-38 (Φίλος )

Και δεν θα αναφέρετε στο εξής το φορτίο τού Κυρίου· δεδομένου ότι, το φορτίο θα είναι σε κάθε έναν ο λόγος του· επειδή, διαστρέψατε τα λόγια τού ζωντανού Θεού, του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού μας.

Έτσι θα πεις στον προφήτη: Τι σου απάντησε ο Κύριος; Και: Τι μίλησε ο Κύριος;

Αλλά, επειδή λέτε: Το φορτίο τού Κυρίου, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος: Επειδή, λέτε αυτό τον λόγο: Το φορτίο τού Κυρίου, ενώ εγώ απέστειλα προς εσάς, λέγοντας: Δεν θα λέτε: Το φορτίο τού Κυρίου·

γι' αυτό, δέστε, εγώ θα σας ξεχάσω ολοκληρωτικά, και θα σας απορρίψω από το πρόσωπό μου, και την πόλη που έδωσα σε σας και στους πατέρες σας.

Και θα φέρω επάνω σας αιώνιο όνειδος, και αιώνια ντροπή, που δεν θα ξεχαστεί.

 

Ο Κύριος πράγματι έκρινε αυτόν τον λαό και αυτήν την πόλη όταν έστειλε τα στρατεύματα του και την πόλη αυτών κατέκαψε. (Ματθαίος κα:40-46, κβ:6-7, Ησαΐας ι:16, 20-23, λγ:14-19). Μέσα από τη δριμύτητα της οργής Του σώθηκαν εκείνοι που έπλυναν τις στολές τους με το Αίμα του Αρνίου και επικαλέστηκαν το Όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

 

 Είναι ο ίδιος ο Μωϋσής που είπε σύμφωνα με τον Λουκά στο βιβλίο των Πράξεων :

 

(Πράξ. 3:21-26 [Μεταγλώττιση])

τον οποίο, βέβαια, πρέπει [ο] ουρανός να δεχτεί μέχρι [τους] χρόνους [της] αποκατάστασης όλων αυτών που μίλησε ο Θεός με [το] στόμα των άγιων προφητών του από [την αρχή του] αιώνα.

Αφενός [ο] Μωυσής είπε: Προφήτη θα αναστήσει για σας ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός σας από τους αδελφούς σας όπως εμένα· αυτόν να ακούτε σε όλα όσα μιλήσει προς εσάς.

Και θα συμβεί κάθε ψυχή που δε θα ακούσει τον προφήτη εκείνο να εξολοθρευτεί από το λαό.

Και αφετέρου όλοι οι προφήτες από [το] Σαμουήλ και μετέπειτα, όσοι μίλησαν ανάγγειλαν, πράγματιτ ι ς   η μ έ ρ ε ς   α υ τ έ ς.

Εσείς είστε οι γιοι των προφητών και της διαθήκης που διέθεσε ο Θεός προς τους πατέρες σας, λέγοντας προς [τον]Αβραάμ: Και με το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι πατριές της γης.

Σ’ εσάς πρώτα, αφού ανάστησε ο Θεός το δούλο του, τον απέστειλε για να σας ευλογεί, καθώς απομακρύνεται [ο ]καθένας από τις κακίες σας».

 

 Την ίδια προειδοποίηση συνεχίζει να δίνει και ο Παύλος :

 

1 Κορ. 10:9-11 (Μεταγλώττιση)

Μήτε να πειράζουμε το Χριστό καθώς μερικοί από αυτούς πείραξαν και θανατώθηκαν από τα φίδια.

Μήτε να γογγύζετε καθώς ακριβώς μερικοί από αυτούς γόγγυσαν και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή.

Αυτά, λοιπόν, ως τύπος συνέβαιναν σ’ εκείνους και γράφτηκαν για νουθεσία δική μαςγια μας στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων.

 

 Ο Παύλος έλεγε ότι όλα όσα έπαθαν οι Εβραίοι ήταν παράδειγμα για νουθεσία της «γενιάς» που ο Παύλος και οι άλλοι απόστολοι ζούσαν στους οποίους είχαν φτάσει τα τέλη των αιώνων.

 

Ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής αφού πήρε το λόγο είπε:

Πράξ. 2:16-21 (Μεταγλώττιση)

16αλλά αυτό είναι εκείνο που έχει ειπωθεί μέσω του προφήτη Ιωήλ:

Και θα γίνει κατά τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα εκχύσω από το Πνεύμα μου πάνω σε κάθε σάρκα, και θα προφητέψουν οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας και οι νεαροί σας θα δουν οράματα και οι πρεσβύτεροί σας στην ηλικία θα δουν όνειρα.

Και βέβαια πάνω στους δούλους μου και στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα εκχύσω από το Πνεύμα μου, και θα προφητέψουν.

Και θα δώσω τέρατα στον ουρανό πάνω, και σημεία στη γη κάτω, αίμα και φωτιά και στήλη καπνού.

Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα, πριν έρθει η ημέρατου ΚΥΡΙΟΥ η μεγάλη και επιφανής.(Για την Ημέρα του Κυρίου την Επιφανή θα γράψουμε σε άλλο άρθρο)

Και θα συμβεί καθένας που επικαλεστεί το όνομα του ΚΥΡΙΟΥ να σωθεί.

 

 

 

Η σκολιά και διεστραμμένη γενιά των γραμματέων και φαρισαίων 

της εποχής του Χριστού και των αποστόλων

 

Ο Πέτρος όπως και οι άλλοι απόστολοι ήξεραν ότι ζουν στις έσχατες ημέρες της Παλαιάς Βασιλείας. Όλοι οι μαθητές ήξεραν, ότι τόσο ο Ιησούς όσο και οι απόστολοι ήταν σταλμένοι, για να καλέσουν τα απολωλότα πρόβατα του Οίκου Ισραήλ να σωθούν μέσα από τη βασιλεία του σκότους και του θανάτου και να μεταβούν στην βασιλεία του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να απομακρυνθούν από την επιρροή της  «διακονίας του θανάτου» όπως αυτή ενεργούνταν από το Ιερατείο της Ιερουσαλήμ και τους ψευδόχριστους και ψευδαπόστολους που θα εξέρχονταν από την Εκκλησία.

 

Όταν το πλήθος που ελέγχθηκε από το κήρυγμα του Πέτρου και ερώτησαν τι να κάνουν για να εκφύγουν την επερχόμενη οργή του Θεού πάνω στην Ιερουσαλήμ και στον άπιστο εβραϊκό λαό ,ο Πέτρος είπε :

 

Πράξ. 2:40 (Μεταγλώττιση)

Και με άλλα, περισσότερα λόγια μαρτυρούσε επίσημα και τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σωθείτε από τη γενιά αυτήν τη διεστραμμένη».

 

Μέσα από αυτή τη γενιά την διεστραμμένη καλούσε ο Θεός τους καλεσμένους και εκλεκτούς Του να παραμείνουν πιστοί για να αξιωθούν να μπουν και να δουν τη Βασιλεία του Θεού.

 

Δευτ. 32:18-23 (LXX)

θεον τον γεννησαντα σε εγκατελιπες και επελαθου θεου του τρεφοντος σε

και ειδεν κυριος και εζηλωσεν και παρωξυνθη δι οργην υιων αυτου και θυγατερων

και ειπεν αποστρεψω το προσωπον μου απ αυτων και δειξω τι εσται αυτοις επ εσχατων οτι γενεα εξεστραμμενη εστιν υιοι οις ουκ εστιν πιστις εν αυτοις

αυτοι παρεζηλωσαν με επ ου θεω παρωργισαν με εν τοις ειδωλοις αυτων καγω παραζηλωσω αυτους επ ουκ εθνει επ εθνει ασυνετω παροργιω αυτους

οτι πυρ εκκεκαυται εκ του θυμου μου καυθησεται εως αδου κατω καταφαγεται γην και τα γενηματα αυτης φλεξει θεμελια ορεων

συναξω εις αυτους κακα και τα βελη μου συντελεσω εις αυτους

 

Ο Παύλος εξηγώντας τις Γραφές τοποθετεί την προφητεία του Μωϋσή για την διεστραμμένη γενιά στις ημέρες του.

 

Ρωμ. 10:19-21 (Μεταγλώττιση)

Αλλά ρωτώ: μήπως ο Ισραήλ δε γνώρισε; Πρώτος ο Μωυσής λέει: Εγώ θα σαςπροκαλέσω σε ζήλια, με αυτούς που δεν είναι έθνος. Με έθνος ασύνετο θα σαςπαροργίσω.

Και ο Ησαΐας αποτολμά και λέει: Βρέθηκα από αυτούς που δε με ζητούν, εμφανίστηκα σ’ αυτούς που δε ρωτούν για μένα.

Ενώ προς το λαό Ισραήλ λέει: Όλη την ημέρα άπλωσα τα χέρια μου σε λαό που απειθεί και αντιλέγει.

 

Ο Παύλος ήξερε παρ’ ότι οι Εβραίοι αποστάτησαν από τον Θεό τους, ο Θεός θα φύλαγε στις ημέρες «του παρόντος καιρού» που ζούσε ένα άγιο υπόλοιπο.

Ρωμ. 11:5,7 (Μεταγλώττιση)

Έτσι, λοιπόν, και στο σημερινό καιρό έχει υπάρξει υπόλειμμα σύμφωνα με τηνεκλογή της χάρης.

Τι θα πούμε λοιπόν; Ό,τι επιζητεί ο Ισραήλ, αυτό δεν πέτυχε, οι εκλεγμένοι όμως το πέτυχαν· και οι λοιποί πωρώθηκαν,

 

Είναι αυτή η ίδια διεστραμμένη γενεά για την οποία ο Ιησούς είπε την παραβολή του αμπελώνα.

Ματθ. 21:39-41 (Μεταγλώττιση)

Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τονσκότωσαν.

Όταν λοιπόν έρθει ο κύριος του αμπελώνα, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους;»

Του λένε: «Τους κακούς, κακώς θα τους εξολοθρέψει και τον αμπελώνα θατον νοικιάσει σε άλλους γεωργούς, που θα του αποδώσουν τους καρπούς στους καιρούς τους».

 

Ο Κύριος μιλάει στους ακροατές Του και τους εξηγεί ότι «τα κακά» που είπε ο Μωϋσής, θα ερχόταν στις έσχατες μέρες της γενιάς που σκότωσε τον Ιησού. Μόνο που αυτή τη φορά θα ερχόταν για δεύτερη φορά να κάνει εκδίκηση ενάντια στους γιους της απείθειας και να δώσει σωτήρια στους ειλικρινά μετανοημένους Εβραίους και Εθνικούς.

Γι’ αυτές τις μέρες της εκδίκησης ο Ιησούς είπε:

 

Ματθ. 21:42-45 (Μεταγλώττιση)

Τους λέει ο Ιησούς: «Ποτέ δε διαβάσατε στις Γραφές, τον Λίθο που αποδοκίμασαν οι οικοδόμοι, αυτός έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Από τον ΚΥΡΙΟ έγινε αυτός και είναι θαυμαστός στα μάτια μας;

Γι’ αυτό σας λέω ότι θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος που θα κάνει τους καρπούς της.

Και όποιος πέσει πάνω στο λίθο αυτό θα συντριφτεί· ενώ πάνω σ’ όποιον πέσει θα τον θρυμματίσει».

Και όταν άκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τις παραβολές του,κατάλαβαν ότι γι’ αυτούς τις λέει.

 

Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι κατάλαβαν ότι ο Ιησούς μιλούσε γι’ αυτούς και ότι πλησίαζε ο καιρός που θα έπαυαν να αποτελούν «το άγιο έθνος» και «το βασίλειο ιεράτευμα» (Διάβασε Έξοδος ιθ:4-6)

Ήταν αυτοί οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι που αρνήθηκαν μαζί με το λαό που τους ακολουθούσε να δεχτούν την πρόσκληση να παρευρεθούν στο Δείπνο των Γάμων του Γιου του Βασιλιά. Δεν αρνήθηκαν μόνο να πάνε στο Δείπνο αλλά από τους απεσταλμένους δούλους του Βασιλιά άλλους τους έδειραν και άλλους τους φόνευσαν. Ο Βασιλιάς είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Κύριο του αμπελώνα που οργισμένος θα ερχόταν με τα στρατεύματα του για να καταστρέψει και να κατακάψει την πόλη των ασεβών αυτών ανθρώπων.

 

Γι’ αυτή την κακή συμπεριφορά των ασεβών Ιουδαίων ο Παύλος γράφει:

1Θεσ. 2:14-16 (Μεταγλώττιση)

Γιατί εσείς, αδελφοί, γίνατε μιμητές των εκκλησιών του Θεού που είναι στην Ιουδαία ενωμένες με το Χριστό Ιησού. Γιατί τα ίδια πάθατε κι εσείς από τους δικούς σας ομοεθνείς καθώς και αυτοί από τους Ιουδαίους,

οι οποίοι σκότωσαν και τον Κύριο Ιησού και τους προφήτες, και εμάς εκδίωξαν και στο Θεό δεν αρέσουν και σ’ όλους τους ανθρώπους είναι ενάντιοι,

εμποδίζοντάς μας να μιλήσουμε στα έθνη, για να σωθούν, ώστε να γεμίσουν με τις αμαρτίες τους πάντοτε το μέτρο της ανοχής του Θεού. Έφτασε όμως πάνω τους η οργή στο τέλος.

 

Ματθ. 23:31-36 (Μεταγλώττιση)

Ώστε μαρτυρείτε για τους εαυτούς σας ότι είστε γιοι εκείνων που φόνευσαν τους προφήτες.

Και εσείς συμπληρώστε το μέτρο της ανομίας των πατέρων σας.

Φίδια, γεννήματα εχιδνών, πώς θα αποφύγετε την κρίση της γέεννας;

Γι’ αυτό, ιδού, εγώ αποστέλλω προς εσάς προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Από αυτούς άλλους θα σκοτώσετε και θα σταυρώσετε, και από αυτούς άλλους θα μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα καταδιώξετε από πόλη σε πόλη·

για να έρθει πάνω σας κάθε αίμα δίκαιο που χύνεται πάνω στη γη, από το αίμα του Άβελ του δίκαιου ως το αίμα του Ζαχαρία, του γιου του Βαραχία, που φονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου.

Αλήθεια σας λέω, θα έρθουν όλα αυτά πάνω στη γενιά αυτή».

 

1Ιωάν. 2:18-21 (Φίλος )

Παιδάκια μου, είναι έσχατη ώρα· και καθώς ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν· γι' αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα.

 

Βγήκαν από ανάμεσά μας, αλλά δεν ήσαν από μας· επειδή, αν ήσαν από μας, θα έμεναν μαζί μας. Αλλά βγήκαν από ανάμεσά μας, για να φανερωθούν ότι όλοι δεν είναι από μας.

Κι εσείς έχετε χρίσμα από τον Άγιο, και τα γνωρίζετε όλα.

Δεν σας έγραψα επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή τη γνωρίζετε, και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια.

 

Ο Ιωάννης λοιπόν δεν γνώριζε απλά ότι ζούσε στις τελευταίες ημέρες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ήξερε πολύ καλά και ενημέρωνε τα αληθινά παιδιά του Θεού ότι :

«είναι έσχατη ώρα· και καθώς ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν· γι' αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα»

 

Ο Θεός έδειξε μια όραση στον Ναβουχοδονόσορα για τις τελευταίες μέρες. Το τέλος της Βασιλείας των Εβραίων θα ελάμβανε χώρα στη διάρκεια των βασιλέων, που συμβολίζονται στην μεγάλη εικόνα από  τις σιδερένιες κνήμες και τα πόδια που ήταν κατά μέρος σιδερένια και κατά μέρος πήλινα. Είναι οι ίδιες μέρες που συμβολίζονται με το τέταρτο θηρίο και αντιπροσωπεύουν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη διάρκεια της οποίας  οι Εβραίοι θα απέρριπταν τον Ουράνιο Κύριο και Βασιλιά τους, Ιησού Χριστό.

 

Δαν. 2:27-29 (Φίλος )

Ο Δανιήλ απάντησε μπροστά στον βασιλιά, και είπε: Το μυστήριο για το οποίο ρωτούσε ο βασιλιάς, δεν μπορούν σοφοί, μάγοι, μάντεις, να φανερώσουν στον βασιλιά·

υπάρχει, όμως, Θεός στον ουρανό, που αποκαλύπτει μυστήρια, και κάνει γνωστό στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, τι πρόκειται να γίνει στις έσχατες ημέρες. Το όνειρό σου, και τα οράματα του κεφαλιού σου επάνω στο κρεβάτι σου, είναι τούτα:

Βασιλιά, οι συλλογισμοί ανέβηκαν στον νου σου επάνω στο κρεβάτι σου, για το τι πρόκειται να γίνει ύστερα απ' αυτά· κι αυτός που αποκαλύπτει μυστήρια σου έκανε γνωστό τι πρόκειται να γίνει.

 

Ο Θεός έστειλε τον άγγελό Του στον Δανιήλ και του είπε:

Δανιήλ 10:14 (Φίλος )

Και ήρθα να σε κάνω να καταλάβεις τι θα συμβεί στον λαό σου στις έσχατες ημέρες· επειδή, η όραση είναι ακόμα για πολλές ημέρες.

 

Μάλιστα ο αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στον Δανιήλ και του προσδιόρισε μετά από πόσο χρόνο θα ερχόταν το τέλος της Παλαιάς Βασιλείας και μαζί με αυτή η καταστροφή του κέντρου της λατρείας τους.

 

Δαν. 9:24-27 (LXX)

εβδομηκοντα εβδομαδες συνετμηθησαν επι τον λαον σου και επι την πολιν την αγιαν σου του συντελεσθηναι αμαρτιαν και του σφραγισαι αμαρτιας καιαπαλειψαι τας ανομιας και του εξιλασασθαι αδικιας και του αγαγειν δικαιοσυνην αιωνιον και του σφραγισαι ορασιν και προφητην και του χρισαι αγιον αγιων

και γνωση και συνησεις απο εξοδου λογου του αποκριθηναι και του οικοδομησαι ιερουσαλημ εως χριστου ηγουμενου εβδομαδες επτα και εβδομαδες εξηκοντα δυο και επιστρεψει και οικοδομηθησεται πλατεια και τειχος και εκκενωθησονται οι καιροι

και μετα τας εβδομαδας τας εξηκοντα δυο εξολεθρευθησεται χρισμα και κριμα ουκ εστιν εν αυτω και την πολιν και το αγιον διαφθερει συν τω ηγουμενω τω ερχομενω και εκκοπησονται εν κατακλυσμω και εως τελους πολεμου συντετμημενου ταξει αφανισμοις

και δυναμωσει διαθηκην πολλοις εβδομας μια και εν τω ημισει της εβδομαδος αρθησεται μου θυσια και σπονδη και επι το ιερον βδελυγμα των ερημωσεων και εως συντελειας καιρου συντελεια δοθησεται επι την ερημωσιν".

 Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί πέφτουν στο ατόπημα  και ισχυρίζονται ότι ο Θεός έβαλε ένα χάσμα ετών ανάμεσα στην εξηκοστή ένατη εβδομάδα και στην εβδομηκοστή εβδομάδα μέχρι τον Δεύτερο Ερχομό Του. Πουθενά μέσα στο Λόγο του Θεού και στις προφητείες που ελάλησαν οι προφήτες του Θεού δεν άφηνε κενά στην εκπλήρωση του προφητικού Του Λόγου.

 

Είναι σε αυτές τις τελευταίες μέρες όπου ο Θεός θα έφερνε συντέλεια πάνω στο «γηράσκον και παλαιούμενο» σύστημα «της σκιάς των μελλόντων». Το «αμαρτωλό βασίλειο των Εβραίων» θα τελείωνε με μια κατακλυσμιαία συντέλεια γεγονότων.(Εβραίους 8:13)

 

Αμώς 8:2 (Φίλος )

2Και είπε: Τι βλέπεις εσύ, Αμώς; Και είπα: Ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού. Τότε, ο Κύριος μου είπε: Ήρθε το τέλος επάνω στον λαό μου Ισραήλ· στο εξής, δεν θα τον παρατρέξω.

 

Άμ. 8:3 (LXX)

3και ολολυξει τα φατνωματα του ναου εν εκεινη τη ημερα λεγει κυριος πολυς ο πεπτωκως εν παντι τοπω επιρριψω σιωπην

 

Άμ. 8:8 (LXX)

8και επι τουτοις ου ταραχθησεται η γη και πενθησει πας ο κατοικων εν αυτη και αναβησεται ως ποταμος συντελεια και καταβησεται ως ποταμος αιγυπτου 

Άμ. 8:10 (LXX)

10και μεταστρεψω τας εορτας υμων εις πενθος και πασας τας ωδας υμων εις θρηνον και αναβιβω επι πασαν οσφυν σακκον και επι πασαν κεφαλην φαλακρωμα και θησομαι αυτον ως πενθος αγαπητου και τους μετ αυτου ως ημεραν οδυνης

 

Άμ. 9:4-6 (LXX)

και εαν πορευθωσιν εν αιχμαλωσια προ προσωπου των εχθρων αυτων εκει εντελουμαι τη ρομφαια και αποκτενει αυτους και στηριω τους οφθαλμους μου επ αυτους εις κακα και ουκ εις αγαθα

και κυριος κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ο εφαπτομενος της γης και σαλευων αυτην και πενθησουσιν παντες οι κατοικουντες αυτην και αναβησεται ως ποταμος συντελεια αυτης και καταβησεται ως ποταμος αιγυπτου

ο οικοδομων εις τον ουρανον αναβασιν αυτου και την επαγγελιαν αυτου επι της γης θεμελιων ο προσκαλουμενος το υδωρ της θαλασσης και εκχεων αυτο επι προσωπον της γης κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ονομα αυτω

 

Άμ. 9:8-10 (LXX)

ιδου οι οφθαλμοι κυριου του θεου επι την βασιλειαν των αμαρτωλων και εξαρω αυτην απο προσωπου της γης πλην οτι ουκ εις τελος εξαρω τον οικον ιακωβ λεγει κυριος

διοτι ιδου εγω εντελλομαι και λικμιω εν πασι τοις εθνεσιν τον οικον του ισραηλ ον τροπον λικμαται εν τω λικμω και ου μη πεση συντριμμα επι την γην

0εν ρομφαια τελευτησουσι παντες αμαρτωλοι λαου μου οι λεγοντες ου μη εγγιση ουδ ου μη γενηται εφ ημας τα κακα

 

Αμώς 9:8-10 (Φίλος )

έστε, τα μάτια τού Κυρίου τού Θεού είναι ενάντια στο αμαρτωλό βασίλειο, και θα το αφανίσω από το πρόσωπο της γης· όμως, δεν θα αφανίσω ολοκληρωτικά τον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος.

Επειδή, δέστε, εγώ θα προστάξω, και θα λιχνίσω τον οίκο Ισραήλ ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζεται το σιτάρι μέσα στο κόσκινο, και κόκκος δεν θα πέσει στη γη.

Με ρομφαία θα πεθάνουν όλοι οι αμαρτωλοί τού λαού μου, αυτοί που λένε: Το κακό δεν θα μας αγγίξει ούτε θα μας καταφτάσει.

 

Ο Προφήτης Αμώς μιλάει για την συντέλεια που θα ερχόταν σαν ποταμός που κατακλύζει τα πάντα ενάντια στους απειθείς και ασεβείς Εβραίους. Η συντέλεια στην οποία ο Αμώς και οι άλλοι προφήτες αναφέρονται δεν είναι το τέλος του κόσμου αλλά η συντέλεια του παλαιού αιώνα και της Παλαιάς Βασιλείας.

Επειδή οι πολίτες της παλαιάς αμαρτωλής Βασιλείας δεν δέχθηκαν τον «εξ ουρανού» Σωτήρα και Βασιλιά και Κύριο Ιησού Χριστό θα γινόντουσαν αποδέκτες του θυμού και της οργής του Θεού.

 

Ο Ιάκωβος όταν πήρε το λόγο μπροστά στους αποστόλους και πρεσβυτέρους καθώς και μπροστά σε όλη την εκκλησία , στην πρώτη Σύνοδο της Ιερουσαλήμ, ανέφερε μερικά εδάφια από τον Αμώς , που ήταν η συνέχεια των παραπάνω εδαφίων που ανακοίνωναν την οργή του Θεού. Ο Ιάκωβος γνωρίζοντας την συντέλεια αυτών των ημερών μίλησε με παρηγορητικό τρόπο. Εξήγγειλε ότι από όλα αυτά επερχόμενα θα μπορούσαν να σωθούν αν έβρισκαν καταφύγιο μέσα στην αληθινή Σκηνή του Θεού, που ήταν η Εκκλησία του Ιησού Χριστού.

Μέσα στο χαλασμό των γεγονότων όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί

 

Άμ. 9:11-12 (LXX)

11εν τη ημερα εκεινη αναστησω την σκηνην δαυιδ την πεπτωκυιαν και ανοικοδομησω τα πεπτωκοτα αυτης και τα κατεσκαμμενα αυτης αναστησω και ανοικοδομησω αυτην καθως αι ημεραι του αιωνος

οπως εκζητησωσιν οι καταλοιποι των ανθρωπων και παντα τα εθνη εφ ους επικεκληται το ονομα μου επ αυτους λεγει κυριος ο θεος ο ποιων ταυτα

  

Πράξ. 15:13-18 (Μεταγλώττιση)

Και μετά, όταν σώπασαν αυτοί, έλαβε το λόγο ο Ιάκωβος λέγοντας: «Άντρες αδελφοί, ακούστε με.

Ο Συμεών διηγήθηκε πώς αρχικά ο Θεός επισκέφτηκε τον κόσμο, για να λάβει από τα έθνη λαό για το όνομά του.

Και μ’ αυτό συμφωνούν οι λόγοι των προφητών καθώς είναι γραμμένο:

Μετά από αυτά θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ που έχει πέσει και τα καταστρεμμένα εντελώς ερείπιά της θα ανοικοδομήσω και θα την ανορθώσω,

ώστε να αναζητήσουν οι υπόλοιποι των ανθρώπων τον ΚΥΡΙΟ και όλοι οι εθνικοί στους οποίους έχει επικληθεί το όνομά μου πάνω τους, λέει ο ΚΥΡΙΟΣ που κάνει αυτά

τα γνωστά από την αρχή του αιώνα.

 

Ο Ιάκωβος εξηγεί στο εδάφιο 18 ότι όλα όσα ο Αμώς προφητεύει «είναι γνωστά από την αρχή του αιώνα». Οι περισσότεροι χριστιανοί την φράση «γνωστ π’17 αἰῶνος» την εξηγούν ότι ο Θεός είχε κάνει γνωστά από την αιωνιότητα. Αυτή η εξήγηση όμως είναι αυθαίρετη.

Ο Ιάκωβος λίγο παρακάτω στο λόγο του εξηγεί για ποιον αιώνα μιλούσε.

 

Πράξ. 15:21 (Μεταγλώττιση)

Γιατί ο Μωυσής από τις αρχαίες γενιές έχει από πόλη σε πόλη αυτούς που τον κηρύττουν μέσα στις συναγωγές και κάθε Σάββατο διαβάζεται».

 

Ο αιώνας για τον οποίο μίλησε ο Ιάκωβος είναι «ο αιώνας του Μωσαϊκού Νόμου» στην διάρκεια του οποίου έγινε γνωστό μέσω των συναγωγών η αγιότητα του Θεού μέσω του Νόμου Του. Αυτή η αγιότητα του Θεού φανέρωνε την αμαρτωλότητα του ανθρώπου και την αδυναμία τους να πράξουν τέλεια το θέλημα του Θεού.

 

Ο Μωϋσής είπε στον 90ο Ψαλμό σύμφωνα με τους Εβδομήκοντα(Ο’):

Ψαλ. 90:7-9 (LXX)

οτι εξελιπομεν εν τη οργη σου και εν τω θυμω σου εταραχθημεν

εθου τας ανομιας ημων ενωπιον σου ο αιων ημων εις φωτισμον του προσωπου σου

οτι πασαι αι ημεραι ημων εξελιπον και εν τη οργη σου εξελιπομεν τα ετη ημων ως αραχνην εμελετων

 

Πράγματι «ο αιώνας του Νόμου» ήρθε στο φως της γνώσεως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Όσοι από τους Εβραίους δεν δέχτηκαν αυτή την χάρη του Θεού έζησαν την πλήρη οργή του Θεού πάνω στο Εβραΐκό έθνος, όπως αυτή έλαβε χώρα μέχρι και το 70 μ.Χ., όταν οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν στην κυριολεξία τον Ναό και την Πόλη της Ιερουσαλήμ. Από εδώ και πέρα θα υπήρχε μόνο μία Άγια Πόλη και μόνο μία Άγια Σκηνή όπου ο κάθε μετανοημένος αμαρτωλός Εβραίος και Εθνικός θα έβρισκε την σωτηρία του. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μέσα στην οποία θα επικρατούσε η Βασιλεία του Θεού, είναι αυτή η μόνη Σκηνή που κατέβηκε από τον ουρανό, και θα παραμένει αιώνια ο τόπος της μετάνοιας και της σωτηρίας για κάθε αμαρτωλό. Είναι αυτή η Πόλη που κανένας άλλος Ναός δεν υπάρχει μέσα σ’ Αυτήν εκτός από τον Κύριο τον Θεό τον Παντοκράτορα και το Αρνίο.

 

Αποκ. 21:22-23 (Μεταγλώττιση)

Και ναό δεν είδα μέσα σ’ αυτή, γιατί ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός ο Παντοκράτορας είναι ναός της, και το Αρνίο.

Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε τη σελήνη, για να φέγγουν σ’ αυτή, γιατί η δόξα του Θεού φώτισε αυτήν και ο λύχνος της είναι το Αρνίο.

 

(Αποκ. 22:1-5 [Μεταγλώττιση])

Και μου έδειξε ποταμό νερού ζωής, λαμπρό σαν κρύσταλλο, που εκπορεύεται από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου.

Στο μέσο της πλατείας της και δώθε και κείθε του ποταμού [ήταν] δέντρο ζωής, που κάνει δώδεκα καρπούς, κάθε μήνα ξεχωριστά αποδίδοντας τον καρπό του. Και τα φύλλα του δέντρου [είναι] για θεραπεία των εθνών.

Και κανένα ανάθεμα δε θα υπάρχει πια. Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα σ’ αυτήν, και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν

και θα βλέπουν το πρόσωπό του, και το όνομά του [θα είναι] πάνω στα μέτωπά τους.

Και νύχτα δε θα υπάρχει πια και δεν έχουν ανάγκη από φως λύχνου και από φως ήλιου, γιατί [ο ]ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός θα φωτίζει πάνω τους, και θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων.

 

 

 

 

Βασίλειος Ζαφείρογλου

3/3/2018

 

 

 

 


Comments